Bolagets anställda 1875-1920

4PRISTAN arrivals A 2

Anländande på fjärde bryggan

Wilhelm Hagelin och C. G Lindblom har under 1930 – 40 i minnet återkallat forna kollegor och anställda inom bolaget. Max Engman har forskat på senare tid. Ludvig Borggrens katalog över 165 anställda finns digitalt på Tekniska Museets hemsida. Hur rekryteringen gick till är oklart, ofta förefaller det  ha skett genom kontakter eller slumpmässiga möten. För ingenjörer och tjänstemän på resa i Ryssland hade Nobels ett ungkarlshotell på den Vyborgska sidan i S:t Petersburg, kallad ”Klostret”.

sf4

Sammanträde hos borrfältschef. Medicin- och skolpersonal vid fabriken. Hästspårvagn ”Kånkan” skötte personaltransporter på oljefälten och Barkassen fraktade folk från stadens hamn norrut till fabriksområdet.

 

sf5

A. Belonoschkin, A. Seifert och Axel Lambeck

 

sf6

~•«•»•~

Mannen i mitten är Addan Hellerström

sf7

Georg av Enehjelm och J. G Garsoeff

Nedan tre personer i ett laboratorium och vackert foto från laboratorium.

sf8

~•«•»•~

 

Avskedsfest Klubben A

Avskedsfest på Klubben i Villa Petrolea