Alfred Törnqvist

Alfred Törnqvist var född i Sverige 1854. Han blev ingenjör 1874 och kom 1876 till Philadephia i USA. På världsutställningen i Paris träffade han Robert och  Alfred  Nobel. Dessa skickade tillbaka honom till USA för att göra ”vissa studier” i oljebranschen. Hemkommen, efter avrapportering, gavs han uppdrag att göra upp riktlinjerna för Nobelverken i Baku 1879 – 1881. Alfred Törnqvist utvecklade den kontinuerliga destillationsprocessen, som Ludvig mot sina principer patentskyddade. Törnkvist tog ett rationaliseringsförslag av processen i Baku till Ludvig, bakom ryggen på den i februari 1882 tillträdde disponenten Gustaf Törnudd, vilket ledde till en konflikt. Törnqvist anställdes efter en tids sjukdom  i S:t Petersburg 1884 där han organiserade exporten av lysfotogen, kerosin. Törnqvist begärde avsked 1885 och omkom i USA vid simhopp 1886.

Hans memoarer och en samling brev till fadern finns på Tekniska Museet i Sthlm.