Andra svenskar och finländare räknas upp av C. G Lindblom

Lambert, kemiskt vid Bakuverken.

Ahlander, skeppsbyggare vid CTH. Fd chef för ett stort varv vid Kamafloden. Blev chef för verkstaden i Svarta staden.

Fernström, duktig ingenjör, trotjänare hos Branobel. Föregångsman vad gäller konstruktioner för jordborrning efter nafta.

Åman, mycket känd och anlitad elektriker, chef för elektriska anläggningar, ledare för gasverket. Elektrifiering av drift från centrala stationer. Sprudlande temperament, fysiskt stark, humoristisk. Lämnade Branobel omkring 1912 och avled i Sverige.

Elmér, ingenjör. Beklädde oljetornen med asbetsskivor. Öppnade eget företag i kompanjonskap med Kalle Qvarnström. Efterfrågan blev stor. Flyttade till Sverige 1910 som välbärgad man efter att ha sålt sin andel till Qvarnström. Denne förlorade det mesta under revolutionen. Lyssna på Släktband om Kalle Qvarnström, maskinst på Volgabåt, arbetade för Robert Nobel och blev verkstadschef hos Branobel. Förvärvade borrfält. Vänlig och pålitlig. Kalle var gift med Kristina Dahlin.

Sixtus Pettersson, ingenjör, vice chef under Eklundh i Balakani.

Johan Paues, bergsingenjör. Biträdande driftschef vid Svavelsyrefabriken i Vita staden. Lämnade Baku 1909, blev svensk minister i Brasilien.

Hellerström, ingenjör. Chef för ritkontoret vid fabriken i Svarta staden. Död i Baku.

Lindblad, ingenjör. Chef för anläggningarna på Svatoj. Hotad i Baku.

Åberg, ingenjör. Han blev chef för anläggningar i Surachany.

Otto Thulin arbetade på Bibi Eibatfältet under första världskriget.

Johansson och Jung var kemister, anställda vid laboratoriet i Svarta staden.

Gyllenhammar var chef för transportväsendet vid borrfälten.

Brännström, ingenjör. Assistent till Åman för elektriska anläggningarna, bodde i Balakani.

Carlstedt och Hedin, under kortare tid anställda som assistenter vid borrfält.

Nils Fernström, ingenjör. Anställd vid mekaniska verkstaden i Balakani. Mordhotad och lämnade sin tjänst.

Widlund, fartygsmaskinist med stort anseende som kännare av båtar. Han köpte den brunna Nordenskjöld, byggde om det skadade mittpartiet och döpte om ångaren till Fenix, som gick i 20 år i trafik. En förlustaffär för Widlund dock. Charles Berglind nämns i sammanhanget. Ägde en ö i Kaspiska havet. Försvann 1920, okänt öde.

Thermaenius, ung man av oklar vandel. Bodde länge i Tiflis.

Fåhreaus, svensk eller finsk läkare som förbjudits arbete i hemlandet. Bodde i många år i Helenendorf, tysk kolonistad. Praktiserade efter makans död i Baku. Flyttade efter revolutionen till Sverige. Död omkring 1942.

Einar Kahelin, finländare.

Otto Nordahl

Tallberg, ingenjör i Balachany.

Erland Théel, kemisk hos Robert Nobel

Melker Rydén, överingenjör på fabriken i Baku

Westvall, svensk verkmästare

Åsberg, ingenjör, Wannebos medhjälpare.