Anton Carlsund

Den svenske ingenjören Anton Carlsund (1865 – 1955) kom till S:t Petersburg 1889 som anställd vid Phoenix Engineering Works. 1892 inledde han en fruktbar tid hos Maskinfabriken Ludvig Nobel i S:t Petersburg. Carlsund fick hand om byggandet av fotogenmotorer. 1898 blev han överingenjör och chef för dieselmotoravdelningen. Maskinfabriken arbetade med att förbättra Rudolf Diesels uppfinning dieselmotorn, som kom att ersätta ångmaskinerna i tåg, båtar och i fabriker. Bakgrunden är denna:

Anton Carlsund sändes av Emanuel Nobel bland annat till Tyskland för att lära mer om fotogenmotorer och leta efter nya rön inom området. Han kom till Kassel, där Verein Deutscher Ingenieur hade årsmöte 1897. Rudolf Diesel presenterade vid detta tillfälle den motortyp han arbetat på i flera år.

Dieselmaskin

Carlsund blev intresserad av Diesels förbränningsmotor och talade vid återkomsten till S:t Petersburg med Emanuel Nobel om förvärv av det ryska patentet. Russische Diesel Motor Co bildades med säte i Nürnberg. Emanuel blev huvudägare och lämnade tillverkningsrätten för dieselmotorer i Ryssland till Ludvig Nobels Maskinfabrik i början av 1898. Carlsund ledde arbetet med att förbättra Diesels prototyp. Ett flertal dieselmaskiner sattes in i tankfartyg av olika slag beställda av Bröderna Nobel i Baku, liksom försågs oljefält, pumpar, elektricitetsverk, allt fler fabriker i Ryssland med denna bränslesnåla, allt kraftfullare motor. Ryska marinen kom efter kriget mot Japan att beställa motorer till fartyg och under första världskriget var marinens beställningar ett hinder i Maskinfabrikens utveckling av nya produkter.

Efter orosåret1905 insåg Anton Carlsund att förhållandena i Ryssland var för osäkra. 1912 tog han familjen till Sverige och de bosatte sig i Fiskeby. Carlsund vistades dock längre perioder i S:t Petersburg då han kvarstod i Nobels tjänst som konsult med olika uppdrag fram till 1917.

Anton Carlsund skrev trettio år senare om sitt händelserika år i sitt liv i ett antal uppsatser.

– Självbiografiska anteckningar

– Minnen från utställningen i Nischni-Novgorod 1896. Här omformad till ”Ett omen”, en berättelse om tiden för kröningen av tsar Nikolaus och hans hustru Alexandra av Hessen 1898 och deras olyckliga öde 1918.

– Maskinfabriken Ludvig Nobel, 43 sidor. Ett manuskript med avsikt att publiceras.

– Om Emanuel Nobels och Marcus Wallenbergs samarbete vid förhandlingarna med Rudolf Diesel 1898 om hans ryska patent.

– Ett besök i Baku 1896 (läs under Villa Petrolea invigs 1884)

– Tsarens sista telegram (där Antons son Otto G Carlsund förekommer) (läs under Tsarernas Ryssland)

– Glimtar från revolutionsdagar i Petrograd 1917

 

Anton Carlsunds arkiv finns på Tekniska museet i Stockholm och hos Centrum för näringslivshistoria i Stockholm.