Caesar Holmström

Caesar Holmström var född 1855 och utbildade sig till ingenjör i Helsingfors. Caesar Holmström arbetade i Baku under chefsdisponent Gustaf Törnudd från 1882 till 1886, först som chef för smörjoljefabrikens destillationsanläggning och anförtroddes ett par år senare chefskapet för den mekaniska verkstaden i Baku. Under åren 1889-1893 var han anställd som verkstadsingenjör vid Ludvig Nobels Mekaniska verkstad i S:t Petersburg.