Gunnar Jacobsson

Intyg G Jacobsson Hagelin 1919 - Kopia - Kopia

Wilhelm Hagelin skriver den 15 april 1919 ett tjänstgöringsintyg för Gunnas Jacobsson, som arbetat för Emba-bolaget.

 

Gunnar Olof Jacobsson var född i Stockholm den 28 juni 1882. Han blev civilingenjör vid KTH 1908, V-sektionen och tog tjänst i Nedre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet vid SJs banavdelning i Malmö 1909.

Gunnar Jacobsson skriver 1923 att han blev erbjuden en intressant befattning med goda inkomster från Naftaproduktionsbolaget Bröderna Nobel i Gurjew, Uraldistriktet.

”Vid krigsutbrottet tjänstgjorde jag som disponent vid Naftaproduktionsbolaget Emba, dotterbolag till Bröderna Nobel, vilket innehade borrfälten Dossor, Makat, Iskiné, Karaton och Karatjungul samt hamnplats och destilleringsverk för utvinnande av bensin, kerosin (fotogen) och de lättare oljorna ur naftan i byn Rakouscha vid Kaspiska havet. Alla dessa orter äro belägna i närheten av floderna Sagis och Emba i den asiatiska delen av Ural. På grund av svårigheter att erhålla föda, lämplig för småbarn hemreste min familj 1916 till Sverige. Själv befann jag mig på semester i Sverige hösten 1917 och hindrades återvända till Ryssland på grund av bolsjevikrevolutionen.

I de trakter Gunnar Jacobsson varit verksam hade man vidmakthållit legender om Karl XII och hans bravader. ”Svenskarna stod högt i kurs på grund av sina kunskaper och sin ärlighet, vilket sistnämnda egenskap man visserligen förstod att värdera, men samtidigt fann något underlig.”

Jacobsson stod efter 1917 i disponibilitet hos Nobels ett par år. Därefter anställdes han hos Svenska Oljefabriks A.B. Landskrona i vilken befattning han kvarstod till 1923. Han flyttade 1928 till Moskva och var där gift med grevinnan Dagmar Marianne Trampe, f 1884 å Mjölkeröds gård, Tanums socken, Göteborgs- och Bohus län.