Gustaf Packendorff

Gustaf Packendorff hade varit chef över ett av borrfälten i Balakani och stod i begrepp att återvända till Sverige. Han hade fått anonyma hotelsebrev 1907 och sände fru och liten dotter till Göteborg.

Den 8 oktober skriver Gunnar Dahlgren: Packendorffs lik har idag fraktats till Tiflis. På sin egen önskan skulle ha varit att bli begraven i Sverige, men det är förenat med stora svårigheter att sända ett lik genom hela Ryssland. Han blir nu begravd i fru P´s hemort Tiflis. P lär förut varit hotad och förföljd av mördare, som sägs vara de samme som sköt maskinisten vid samma Promisla för en tid sedan och som P sökt få häktad. På väg till kontoret hade de sett mördaren och P lär ha yttrat ”det är bäst att ta upp revolvrarna”, då ett skott small och P blev sårad i ena handen. De hoppade av vagnen, men P träffades av ett skott i magen och föll. Sundqvist, finne, och mördaren växlade skott, men så snavade S och föll omkull. Mördaren hade skjutit ut sina skott och promenerade helt lugnt förbi de fallne och försvann. På andra sidan har poliser stått i tvenne gathörn utan att göra något. De tog upp jakten, resultatlöst och för sent. Sundqvist reste genast härifrån. (En ingenjör Lind klarar sig).

Porträtt    gravsten