Gustaf Törnudd

Gustaf Törnudd var andre disponent efter Robert Nobel under det stora uppbyggnadsskedet i Baku med Ludvig Nobel som chef i S:t Petersburg. Under 1882 – 1886 skriver han mustiga och roliga brev om sitt liv i Baku som chefsdisponent. Det är till sina fem moderlösa barn i sin systers vård i Helsingfors han skriver.

Hans bok I oljans och vindarnas land    digitaliseras helt och läggs ut.

 

foto