Henning Bäärnhielm

Familjen Bäärnhielm A.

Familjen Bäärnhielm

Henning Bäärnhielm var svensk, född 1868 i Dalarna. Han kom som 16-åring till sin morfars firma i Moskva. Han var i Nobels tjänst i Baku i många år och köpte 1916 Nobels maskinfirma i Baku, bland annat representant för Atlas Copco som levererade borrutrustning och maskiner.  Efter marsrevolutionen 1917 reste fru och barn till Sverige medan Henning stannade kvar i Baku under hösten.  Han var i Sverige för att fira sin 50årsdag och återvände i juli 1918 till Baku. Han skrev dagbok från den 31 juli 1918 fram till den 5 oktober samma år. Han lämnade Baku i september 1920 och avled i Berlin på hemresan till Sverige.

Julgran 1909 Baku Villa P A.

Familjen Bäärnhielm firar jul 1908 i Baku.

Se  www.baarnhielm.net

– Blod och olja i Kaukasus. En dagbok från revolutionens Baku. Bakgrund och redigering Göran Bäärnhielm. Folkets historia Nr 2, årgång 19, 1991.Dagboksanteckningarna gavs ut som minne på hans 90-årsdag den 20 maj 1958.