Karl Ullner

Karl Ullner var finländare, född 1842. Han var fänrik vid ingeniörskåren för väg- och vattenkommunikationer i Finland och byggde Lemois kanal. Avsked 1874. Ullner anställdes i Baku 1879 och blev disponent 1880 då han efterträdde Robert Nobel. Karl var enligt uppgift i Svenska Litteratursällskapet i Finlands Släktbok 1941 ”mycket omtyckt och uppskattades högt även av de infödda armenierna, vilka gåvo honom sitt högsta beröm  genom att kalla honom ’en ärlig man’. Det ovana klimatet inverkade ofördelaktigt på hans hälsa.”

Karl var gift och hade två döttrar. Ett barnbarnsbarn Axel Bay är bosatt i Frankrike. Om  Karls sjukdom och bortgång i Baku berättar Wilhelm Hagelin i sina memoarer. Karl avled i Wien 9 oktober 1881.