Karl Wilhelm Hagelin

Karl Wilhelm Hagelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Wilhelm Hagelin (1860 – 1954) var född i Ryssland av svenska föräldrar. Wilhelm Hagelin kom 18 år gammal till Baku 1879. Där fanns redan svensken Bengtsson, som drev en mekanisk verkstad. Hagelin och hans nya kamrater hos Bengtsson besökte Kalle Qvarnström i Robert Nobels fotogenfabrik. De träffade verkmästare Westwall och farbror Haglund, f d kollega med Wilhelm Hagelins far, som i sin tur arbetat för Immanuel Nobel i S:t Petersburg. I fabriken arbetade de unga civilingenjörerna, Erland Theel som kemist och August Avelin var produktionschef. Wilhelm Hagelin anställdes som filare hos Robert Nobel och en livslång karriär vid Bröderna Nobels oljebolag var inledd. Även Kalle Qvarnström gjorde karriär inom samma bolag. Hemsidan www.rundofager.se berättar om Kalle Qvarnström och andra svenska mekanikers liv i Sverige och i Baku.

famHagelin

Wilhelm med vännen R Nikolajeff. Wilhelm och Helga med Anna, Boris och Volodja. Silverbröllop.

                 

Under revolutionsåren lämnade Wilhelm Hagelin Ryssland och Baku. Han hade dock svårt att ge upp allt och försökte komma tillbaka upprepade gånger fram till 1930, då man insåg att företaget var förlorat för alltid.

Wilhelm Hagelin blev hedersledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien i Sverige 1923.  Hans egenhändigt skrivna memoarer finns på Tekniska Museet. De har redigerats i ”Från filare till storindustriell i Naftabolaget Bröderna Nobels tjänst” av släktingen Ida Bäckman, Bonniers 1935.

Nedan följer en litet annan version maskinskriven text som sänds till Sverige år 2000 av Margareta Hagelin, boende i USA.

37 års arbetslycka.  Min arbetsväg.