Knut Littorin

Knut Littorin, 1861 – 1939. Littorin var agent 1881 – 85 för Bröderna Nobels försäljning i Moskva. Under åren 1885 – 1890 var han chef för den inhemska, ryska, försäljningen i Moskva och därefter chef för bolagets kontor i Moskva. 1914 blev han direktör i Bröderna Nobels oljebolag och styrelsemedlem och var svensk konsul en tid. Littorin återvände till Sverige efter revolutionen och skötte sina tre gods.

Memoarer sökes!