Svenska civilingenjörer som arbetat hos Nobel alt i Ryssland

Många svenska civilingenjörer arbetade utomlands i Ryssland, Finland, England, Frankrike, Schweiz, USA. De civilingenjörer, någon arkitekt, som redovisas här har under kortare eller längre tid haft tjänst för Bröderna Nobels Petroleum Produktions AB i Baku eller vid Maskinfabriken Ludvig Nobel i S:t Petersburg. Uppgifter om andra tjänstgöringsorter har uteslutits, varför man bör gå till Svenska teknologföreningens katalog för att få helheten. Uteslutna ur denna lista är civilingenjörer, som indirekt haft betydelse för Nobels verksamhet och Rysslands utveckling. De är Gustaf de Laval, född 1845, grundaren av AB Separator och Lars Magnus Ericsson, född 1846. Henrik Cedergren, född 1853, var engagerad i Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB 1900 – 09 liksom i LM Ericsson. Den senare firman var leverantör av telefonanläggning i Baku stad och inom det Nobelska bolaget .

Källa: SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN 1861 – 1936. Biografier i redigering av Govert Indebetou och Erik Hylander, Stockholm 1937. Del 1 o 11 födelseåren 1831 – 1914.

1831

Wittenström, Carl Gustaf, ingenjör född 1831 i Värmland. Läroverket i Karlstad 1840 – 46, bergsskolan i Filipstad 1849 – 50, elev FrKA 1850 – 53. Surahammar, Nyköping. Anställd vid en av L. Nobel verkställd järnvägsbyggnad i trakten av Novgorod 1857 – 59. Ryska statens arsenal 1860. Sedan Finland, Himalaya, Indien. Ing vid Motala verkstad, Domnarvets järnverk. Paris guld medalj 1878. Studieresa i England. Började 1880 försök gjuta smidesjärn v Inedal, senare England. Processen utexperimenterades v Ludvig Nobels verkstad i Petersburg. Uppfann oljeeldad smältugn, och torde ha varit den första som använt aluminium i stålgjutgods, blev ”mitisgods”, utställd i Moskva 1882. Tillverkningsrätt f Sverige såldes till Faustman & Östberg, som under W ledning uppförde ett gjuteri vid Karlsvik i Sthlm.

1836

Sandberg, Axel Laurentius. Född i Sthlm, död i Petersburg 1881. TI m3, Nyköping, Björneborg, Munktell, Eskilstuna, Manchester, Glasgow o Sheffield. Konstruktör vid mek verkstad i S:t Petersburg och föreståndare för ritkontoret vi en lokomotivverkstad. Konstruktör Baltic Iron Works mek 1874 – 81.

1837

Stigzelius, Carl Emil, rektor, född i Korpo Finland. England. Ritare v Nobels verkstad i Petersburg, 1858, maskinist ryska fartyg 1858 – 59. Civ ing V3 1865. Innehade ingenjörsbyrå i Åbo. Rektor teknisk skola. Besiktningsman Åbo. Stadsfullmäktige i Åbo.

1845

Knutson, Anders, civil ing. TI 1869 – 73 K3. Ryssland 1875, ritare vid metallfabrik 1875 – 77 o vid fabriken San-Galli i S:t Petersburg 1878 – 94. Naftaproduktionsbolaget Br Nobel 1896 – 1918, chefskemist vid laboratoriet i S:t Petersburg. Återvände till Sverige 1918.

Wessberg, A Hjalmar. Elev vid Tekn elementarskolan i Norrköping. Motala verkstad, Lindholmen och företog 1879 på uppdrag av Ludvig Nobel en resa för att undersöka flodsystemen o Kaspiska havet för petroleumtransporter samt utförde fartygsbyggen v Zaritzin v Volga. Åter till Sverige.

1852

Fernström, Harald. Elev vid slöjdskolan i Stockholm 1865 – 69. Metallfabrik, S:t Petersburg 1869 – 72, hos Ludvig Nobel 1872 – 75, Naftabolaget 75 – 77, byggde Nobels första fotogenfabrik i Baku. Rederibolaget Kavkaz i merkur 1877 – 81, Tagief-Amiros mekaniska verkstad i Baku och chef till 1891. Chefsassistent hos Nobel i Balakani 1891 – 1900. Chef f den armeniska firmans Bröderna Tomajeff naftaborrningar 1900 – 05. Bosatte sig i Schweiz, ritare vi Eskilstuna fabriks AB 1910 – 20.

Lundgren, Gustaf Adolf. Bergsingenjör K3. Konsult, ingenjör hos Bröderna Nobel i Batum.

Torsäll, Karl Thore. H3. Ca 1879 anst hos Bröderna Nobel i S:t Petersburg. Flyttade till USA.

1852

Westesson, Josef, bergsingenjör H3. Ingenjör vid Putilovs järnverk i S:t Petersburg 1879 – 82. Anställd vid Bröderna Nobel 1882 – 83. Flyttade till USA.

1853

Thorsell, Johan (Jean). Nobels verkstad i S:t Petersburg 1879 – 85. Flyttade till USA.

1854

Ehrenkrona, Carl. Agent i S:t Petersburg för olika industrifirmor. Flyttade till Australien

Lambert, Axel Johan Johansson. Ingenjör vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1879 – 1908. Svensk konsult Baku 1905, konsul 1907 – 09, drev egen rederirörelse i Baku. Återvände till fädernesgården Lugnet i Karlstad.

Thorelius, Karl J. Anställd hos Nobel I S:t Petersburg 1880 – 83. Gift med ryska, en son.

Törnqvist, Johan Alfred. M3. 1e byggnadsingenjör vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1879 – 81. Till Schweiz, USA. Dog i Kalifornien 1886.

1855

Rang, Per Johan Frithiof. M3. Elev och biträdande verkmästare vid Nobels mekaniska verkstad i S:t Petersburg från 1878.

Roman, George. Anställd vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1881 – 85, delägare i mekanisk verkstad i Baku 1885 – 87, bosatt i S:t Petersburg 1887 – 90. Sverige.

Tellander, Otto. H3. Anställd vid Ludvig Nobels Mekaniska verkstad, S:t Petersburg 1878. Anställd vid järnverket Alexandroffsky i S:t Petersburg.

Wessblad Arthur. M3. Representant för Motala verkstad i S:t Petersburg, egen teknisk byrå, inspektör för Lloyds Register i S:t Petersburg.

1856

Hellerström, Arvid Rudolf. V4. Anställd vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1883, död där 1906.

Sjögren, Hjalmar. KTH G3. Geolog vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1885 – 89.

1860

Hagelin, Karl Wilhelm, född 28 september 1860 i Ryssland av svenska föräldrar. Genomgått elementarläroverket I Nischnij Novgorod och yrkesskola i Saratow. Verkstadsarbetare o ritare i Kostroma 1875 – 77, lokeldare v järnväg i Zaryzin 77 – 78, verkstadsarbetare i Astrahan 1878 – 79, arbetare, ritare o petroleumraffinör v Naftabolaget Bröderna Nobel, Baku 1879 – 83. Extra elev v KTH 1883 – 85, laborant v Bröderna Nobel i S:t Petersburg 1885 – 86, inspektör av petroleumupplag i Ryssland 1886 – 88, övering vid Nobels flodflotta å Volga 1888 – 91, souschef i Baku och chef i Baku 1893 – 1900. Direktör i Nobels oljebolag styrelse 1900 – 1917. Svensk-norsk konsul i Baku 1896 – 1905 o svensk generalkonsul i S:t Petersburg 1906 – 11. Byggde de första dieselfartygen o förnyade den Nobelska havs- o flodflottan samt projekt bl a petroleumfabriker o kemiska fabriker o organiserade de nya naftafältens exploatering m fl större arbeten. Ledamot av styrelsen AB L M Ericsson i S:t Petersburg 1908 – 17 o Kolomna varv o mekaniska verkstäder 1900 – 17. Gift med Hilda Kinander, vars mamma var Emelie Wilhelmina Grapengiesser. 3 barn, Anna, Boris, Volodja.

Tryckta texter: Hagelins föredrag vid Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1941. Hans memoarer återges på denna hemsida i original, gå till Wilhelm Hagelin. Boken Från filare till storindustriell av Ida Bäckman, 1935 baseras på memoarerna.

Rasmussen, Yngve. KTH, arkitekt. Byggde bostadshus i Baku.

Svensson, Wathier. Anställd vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1882 – 86.

1861

Peterson, Sixtus. KTH 1881 – 84. Konstruktör vid Ludvig Nobels mekaniska verkstad 1887 – 96. Avd chef för borrningar Balakani oljefält 1896 – 99, överingenjör och chefsassistent 1900 – 1917.

1862

Nobel, Carl. Motala verkstad 1878 och Göranssons mekaniska verkstad 78 – 79. KTH 80 – 84 Mek3. Ritare vid Ludvig Nobels mekaniska verkstad i Petersburg och under arbetade ett år vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku. Delägare och chef i L N mekaniska verkstad i S:t Petersburg 1888 – 93.

1865

Carlsund Anton. KTH 1884 – 87 M 3. Phoenix Engineering Works S:t Petersburg 89 – 92. Anställd vid Ludvig Nobel mekaniska verkstad 1892, överingenjör o chef för dieselmotoravdelningen – 1915. Introducerade dieselmotortillverkning i Ryssland, konstruerade dieselmotorer f fartygsdrift på Volga och Kaspiska havet. Konstruerade 1903 dieselmotorer för tvåtaktsdrift. Konsult, ingenjör i Sthlm, AB Nobel Diesel, AB Stathmos fr 1923, AB Archimedes fr 1933.

1868

Andersson Axel. Examen 1887. Konstruktör vid Bröderna Nobels verkstad i Astrakan 1898 – 1900.

1869

Widerström, Karl Emanuel. KTH 1889 – 92. M3. Anställd vid Ludvig Nobels Mekaniska verkstad i S:t Petersburg, 1892 – 95, vid Naftabolaget Bröderna Nobels tekniska avd 1895 – 98, avdelningsdirektör vid Naftabolagets verkstäder 1898 – 01, Chef för verkstäder i Astrakan 1901 – 03, överingenjör för bolagets anläggningar o flotta på Volga o Kamafloderna 1903 – 04, chef för bolagets anläggningar i Astrakan 1904 – 13. Innehade skeppsvarvet o mekaniska verkstaden A K. Norén 1909 -? Svensk vicekonsult i Astrahan 1910, avlönad svensk konsul i S:t Petersburg 1914, i Moskva 1918 o senare i Riga. Generalkonsuls namn 1918. I disponibilitet 1922. Ordförande i Lutherska församlingens kyrkoråd i Astrahan 1907 – 13. Bosatt i Djursholm. Avled 1932.

1871

Elmér, Gustaf. Tekniska elementarskolan i Malmö. Anställd på ångare destinerad till Kaspiska havet 1896, anställd vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku. Byggnadsingenjör vid borrfälten i Balakani 1897, senare chef f mekaniska verkstaden och djupborrningar hos Mirsojeff i Balakani. Disponent för C E Qvarnströms destillationsverk i Svarta staden 1901 – 03, grundade egen firma 1903, senare i kompanjonskap med Qvarnström för exploatering av uppfinning med eldfasta Gipsolitbräder. Till Sverige 1905.

1872

Hedin, Carl. Ogift bror till Sven. KTH 1893 – 96 M3. Ritare vid Bergsunds mekaniska verkstad i Sthlm, de Lavals glödlampsfabrik Svea. Ingenjör vid Naftabolaget Bröderna Nobel 1910 – 14. Åter till Sverige och USA.

Malm, Knut KTH 1891 – 95 V4. Studier i Dresden. Anställd vid laboratorier och ritkontor hos Naftabolaget Bröderna Nobel 1897 – 1900, avdelnings chef för paraffinfabrik 1900 – 05, teknisk chef f fabrikerna o disponent assistent 1913 – 20. Speciella uppdrag för Nobelintresse fr 1920, svensk konsul i Baku 1909 – 20. Ledamot av styrelsen för AB Separator-Nobel. Saltsjöbaden 1921.

1873

Laquist, Orvar. KTH 1890 – 93 K3. Anställd vid A Nobels laboratorium i Björkborn 1895 – 96, Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1896 – 97.

Lindblom, Carl Gustaf. CTL 1892 – 95 M. (Memoarer finns) Anställd vid AB De Lavals ångturbiner 1908 – 12, utförde elektriska kraftstationer, pumpstationer o ångturbinanläggningar i Donets, Baku o ryska Polen 1899 – 1912. Representerade svenska firmor i Ryssland 1923 – 28.

Zander, Henrik. (Gift m Maria Fröding) KTH 1893 – 97 M. Scottland, Finland, Kiel, Köpenhamn. Naftabolaget Bröderna Nobel i S:t Petersburg 1908 – 12. Egna uppfinningar.

Åman, Gustaf. KTH 1892 – 95 M3. Chef för Naftabolaget Bröderna Nobels gas o elverk o belysning Balakani 1898 – 1906. (Steana Romana i Rumäninen).

1875

Landberg, Gösta. KTH 1892 – 95 M3. Ingenjör hos Naftabolaget Bröderna Nobels borrningar i Balakani 1900 – 05.

Stenberg, Gunnar. KTH 1894 – 98. M3. Anställd hos Naftabolaget Bröderna Nobel i Astrahan 1898 – 1900. Överingenjör hos Naftabolaget Bröderna Nobel i Nisjnij Novgorod 1905 – 06.

1876

Delin, Erik. KTH 1895 – 98. Parisstudier. Tjänst i USA, Boston, samt Putlow-varven S:t Petersburg. Överingenjör vid Naftabolaget Bröderna Nobel 1914 – 17, överingenjör o chef vid oljefältet Bibi Eibat 1917 – 20. Uppdrag för Nobelintressen. Svensk vicekonsul i Rescht, Persien 1925 – 32.

1877

Lindforss, Arthur. CTL 1900 – 05 M o V. Anställd vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1895 – 1900.

Teuchier, Frans. KTH 1898 – 02. Avdelningsingenjör hos Naftabolaget Bröderna Nobel i Astrahan 1904 och verkstadschef, chef för AB Atlas Diesels ryska avdelning i Moskva 1916, konsult hos AB Atlas Diesel i Stockholm för ryska, turkiska, persiska affärer från 1922. Bildade AB Temar 1933. Svensk vicekonsul i Astrakan 1913 och i Batum 1919 – 22. Officiellt uppdrag tillgodose krigsfångars intressen i Astrahan 1916 uppdrag av svenska regeringen att underhandla med Sovjetregeringen angående svenska tillgodohavanden i Ryssland 1919, uppdrag tillgodose svenska firmors intressen i Batum o bevaka befintliga varulager 1920 – 21, medverka i handelsdelegation i Moskva 1922 – 24. Initiativtagare till svenska exportaffärer i Persien 1928, revisor för Institutet för svensk utlandstjänst 1934. Turkisk generalkonsul i Stockholm 1934. Död 1935.

1878

Borggren, Ludvig. KTH 1897 -01, E3. Anställd vid ASEA 1901. Elektroingenjör vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku, Volga och S:t Petersburg 1902 – 06. Åter till ASEA.

Broady, Harry. CTL M o B. Naftabolaget Bröderna Nobel 1902 – 03. USA, Lidingö.

Kärrberg, Fredrik. CTL 1898 – 1901. M o B. Naftabolaget Bröderna Nobel, Astrahan 1901 – 05. Åter S:t Petersburg för Bolinders Maschinenbaugesellschaft 1910 -14, direktör vid SKF:s ryska dotterbolag Scharikopodschipnik SKF, Petrograd 1914 – 17.

1879

Wannebo, Kristian. CTL 1893 – 97 M. Naftabolaget Bröderna Nobel och dotterbolag 1898 – 1920. Disponent för bolagets oljefält 1917 – 20. Medlem av de naftaindustrielles råd, Baku 1915 – 20, ledamot av styrelsen för AB Rapid Baku 1915 – 20 (karakul, skinn, hade aktier 1922). AB Ductor Sthlm 19 – 34. Rederi AB Zoroaster 1929 – 31 samt AB Stängselfabriken Standard från 1924. Bosatt i Göteborg.