Bildkällor

Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Gunnar Dahlgren

Kungliga Biblioteket

Kungl. Vetenskapsakademien. Hjalmar Sjögrens arkiv.

Riksarkivet

Släktföreningen Nobels arkiv

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Tekniska Museet

Värmlands museum. Gunnar Dahlgren

Familjen Robert Barre

Släkten Bäärnhielm

Ingrid Hagelin, USA

Familjen Jarl Stigzelius

Tauno Törnudd, Klaus Törnudd

Vykort samling Brita Åsbrink

Mona Wahlgren

Ulla-Britta Karell

Stig Sundgren

Stan Skrzeszewski

Laila Falk

Birgitta Holm

Mats Lönegren

Bengt Ekelund

Lasse Törnqvist

Marianne Nobel