Robert Nobel

Robert Nobel

Robert Nobel var född 1829. De tre bröderna Robert, Ludvig och Alfred fick god undervisning under uppväxten i S:t Petersburg. De togs alla in i fadern Immanuel Nobels verkstad och arbetade under dennes ledning. När Ludvig Nobel bad Robert söka efter virke till Berdanka-gevären han tillverkade för Krigsministeriet, sökte Robert lämpliga valnötsträd i Kaukasus skogar. Han insåg istället att i Baku rådde oljefeber, köpte 1874 ett raffinaderi och började borra efter olja. Robert lämnade år 1880 Bröderna Nobels oljeaktiebolag för att sedan följa utvecklingen per brev med de båda bröderna.

Robert avled i Getå 1896.

Sonen Hjalmar var under 1884 – 1890 anställd hos Bröderna Nobels oljebolag i Baku och Tsaritsyn.

telegram001

Den 19 maj 1882 skickas ett telegram från Bacou med texten:
Stockholm, Robert Nobel.
Notabilitäterna naftaindustriens representanter som samlats till grundstensläggning av den nya villastad som anlägges för bolagets tjenande sända Robert Nobel som företagets grundläggare en aktningsfull och hjertlig hälsning. Dxxpot, Tallgren, Karaseff. Nobel

Robert med tjänstem 1883 A.

Robert Nobel i centrum med tjänstemän