Zoroasterna

Den heliga elden

När den engelske politikern Mr Arthur Arnold besökte Baku 1875 berättade han om ”det äldsta altaret i världen där elden flammar av gas, som sipprar fram ur sandstenen”. Men utvinning några år senare av gas och olja på det närliggande fältet sänkte gastrycket och elden svek de troende zoroasterna. Man ansåg att templet profanerats och övergav denna gamla kultplats. Idag är templet ett museum som återfått sin eld från ett gasverk och en liten grupp troende samlas åter för att be tillsammans. Det sägs att när Indira Gandhi skulle komma på statsbesök, troligen på 1950-talet, fick man bråttom att röja upp i det gamla templet som varit förnekat och övergivet av sovjetsamhället. Hon fick se ett fint museum istället…

Elddyrkartempel Baku A.

Eldsdyrkartemplet i Surachany, Baku

Zarathustra var en av de stora gestalterna i mänsklighetens religiösa historia. Zarathustra levde troligen drygt 1000 år f Kr bland iranska stammar sydost om nuvarande Aralsjön. De läror Zarathustra gav upphov till – zoroastrismen, påverkade senare judendomen och spreds till det romerska imperiet med gnosticismen in i den antika världen. En tid är zoroastrismen Persiens officiella religion. Fram till 900-talet e. Kr finns islam och zoroasterna samtidigt i Persien, men sedan förföljs de senare och enligt legenden beger sig många till Indien där de kallas ”parser”. En liten grupp finns kvar i Teheran och en folkspillra i en ogästvänlig trakt Yazd och Kerman. Emigrerande iranier och indier har fört zoroastrismen till Nord-Amerika, Europa och Australien. I Göteborg bor idag ca 600 zoroaster. Deras antal minskar världen över då endast äktenskap mellan zoroaster accepteras.

Den muntliga traditionen är nedskriven i boken Avesta. Zoroasterna bekänner sig till en Gud, Ahura Mazda, alltings skapare. Ahura Mazda har haft hjälp av ett antal andliga väsen att skapa världen, ”ärkeänglar”. Ahura Mazda sände sin profet Zarathustra till allt levande, som finns på jorden i en andlig och en materiell verklighet. Men ondskan har kommit med den Onde Ande, som också är omgiven av ”ärkeänglar”. Ont och gott kämpar och en dag ska den inkarnerade Zarathustra återvända tillsammans med Ahura Mazda och ondskans välde blir krossat. Alla ska återuppstå från det döda. Människan måste i livet välja och göra det ”rätta” – ha goda tankar, goda ord och goda gärningar – en livsbejakande inställning. Och elden är Ahura Mazdas son Adur, ett högre andligt väsen, omsorgsfullt renat och föremål för tillbedjan. De bedjande går till templet för att be med böjt huvud fem gånger om dagen. Män och kvinnor kan be tillsammans och ungdomar invigs vid en ”konfirmationsrit”. Präster förrättar invigningsriten, sköter vigsel- och begravningsritual, böner och andra riter i eldstemplet.

Till Templet kom heliga män långt ifrån för att dö. De kunde sitta och stirra in i elden i evigheter, den renande elden. Bredvid templet har det nog funnits ett ”dödens torn” där de avlidna lades ut. Kropparna åts in på benen av gamar. Denna sed har upphört i Indien och Iran.

Zoroastrismen och Kaukasus mytologi påverkade bröderna Nobel

Ludvig Nobel ritade s/s Zoroaster tillsammans med svensken Sven Almqvist på Lindholmens varv, tillhörigt Motala verkstad i Norrköping. Detta var den första oljetankern, som fraktade olja i separata sektioner för att förhindra oljans rörelser i lastutrymmet. Robert Nobel uttryckte saken så här: ”Vågskvalpet ombord kunde bli farligare än havsvågorna”. Zoroaster fick åtta lösa cisterner som kunde tas ut för att i grunda farleder minska djupgåendet. Det blev Hjalmar Crusell, Ludvigs förstfödde son, som tog fartyget över Östersjön till Baku.

Tankfartyg låg i tiden efter misslyckade försök liksom familjen Nobels fascination för mytiska och religiösa figurer i Ryssland och Kaukasus. Eldsdyrkartemplet kom att ingå i företagets emblem.

Zoroaster sänktes långt senare ute i Kaspiska havet och utgör som en av sju gamla båtar stommen i Oily Rocks, de konstgjorda landremsor som Sovjetunionen byggde för att lättare komma åt oljan i sina fickor långt under havsbotten.

KÄLLA: ”Så talade Zarathustra” – Irans forna religion idag”. Av professor Ulf Hultgård. Religion och Bibel. Nathan Söderblom-sällskapets Årsbok 1981.