Gunnar Dahlgren

Gunnar Dahlgren förmodligen fotograferad av sin hushållerska Mimmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Dahlgren, 1857 – 1947, var globetrotter, tekniker, fotograf av känd värmlandssläkt. Han har lämnat ett rikt fotomaterial, vykort och tidningsklipp samlat i Karlstad.  I sin dagbok nämner han sin syster Angelina.

Dahlgren arbetade för Naftabolaget i Tsaritsyn mellan 1897 till 1898 som hjälpare åt den tekniska ledningen för bolagets nederlag, verkstad och mekaniska tunnbinderi och därefter som verkmästare för verkstäderna till 1901. Även härifrån har Dahlgren fotograferat.

Under 1906 – 1910 är han anställd vid Nobels Mekaniska Verkstad i Baku där Anders Tauson är förman och Lars Stigzelius chef. Dahlgren fotograferar och gör dagboksnoteringar, dag för dag fram till avskedet i oktober 1910 . Han avled i Helenelund, Karlstad 1947. Folkrörelsernas arkiv i Värmland förvarar hans dagböcker och på Värmlands museum finns tusentals bilder från hans vidsträckta resor.

Resan till Baku

Gunnar Dahlgren reste den 3 febr 1906 från Göteborg via Malmö och Stockholm med båt till Hangö där han bytte till tåg och anlände till S:t Petersburg den 22 februari. Dagen efter träffade han Wilhelm Hagelin och Hjalmar Crusell på Nobelska kontoret. Tog tåget 18.30, det var trångt, han sov sittande. Snöväder i Moskva dit han anländer 10.30, fortsätter 11.50. Sover bra på egen brits, har sällskap av Åsberg.

Gunnar Dahlgren antecknar i dagboken vid ankomsten till S:t Petersburg den 22 februari 1906: ”Fick välvilligt upplysningar om resan samt respengar och pass påskrivet”. Varje dag under åren 1906 – 1910 i Baku noterar han väderleken i sex dagböcker med svarta vaxdukspärmar. Det är tacksamt i Vindarnas Stad med stormar från norr, hetta från söder, fukt från havet, sandstormar och damm från öknar i väst. Vintern kan vara mycket kall med snö, våren och hösten skön och sommarmånaderna mycket heta. Han har varit i Baku för Nobels tidigare och klarar det ryska språket ganska bra. Han skriver en del namn på ryska, blandar emellanåt ihop rysk och svensk tidsräkning. Gunnar Dahlgren är i 50 årsåldern, en inbiten ungkarl som dock inte är opåverkad av kvinnlig fägring. Han fotograferar gärna och kämpar med framkallningen under ganska primitiva former, det misslyckas rätt ofta. Men hans rapporter framför allt om arbetarnas agerande under dessa mycket oroliga tider ger en värdefull bild från verkstadsgolvet om mord, rån, överfall och mystiska revolutionärer. Dahlgren är inte sentimental av sig. Kommentarerna är ofta bitska, vredgade, ganska pessimistiska. Helt frisk är han inte heller, magen är trög och festandet ger förstörda dagar.

Ur dagboken februari 1906:

I Baku var det sig ej likt. ”Kosackpatruller sprängde fram på gatorna under natten och efter kl 18 blev gatorna nästa tomma. Endast på de mest upplysta gatorna såg man litet liv och bättre klädda personer. För övrigt var det mer eller mindre ruskiga figurer man mötte.” Nattsömnen på hotellet störs av visslingar och hästhovar.

Han kommer ut till Svarta staden halv tolv där Nobels anläggning är belägen. Eklundh är upptagen. Istället träffar han Stigzelius, Tauson, Kjellman, Henrikson m fl. ”Blev med Kjellman bjuden hem på middag. Dagen innan jag anlände hade kassören hos Branobel blivit skjuten strax utanför kontoret av fyra man mitt på dagen. Han blev fråntagen 16 000 rubel. Flera röverier hade då blivit utförda i staden och större penningsummor rövade och personer ihjälskjutna. Synnerligen tycks kassörer varit värst utsatta. Sedan jag träffat ing Eklundh och fått bestämt att jag tills vidare skulle bo på Villa Petrolea, reste vi tillbaka till hotellet.” Han är ej riktigt nöjd med bostaden, önskar helst bo ensam, har blivit installerad i verkstaden och ska äta på Klubben tills vidare. ”Tjänstemännen här verka i allmänhet vara missnöjda såväl med förhållandena som med lönera. Och många av de svenska slutar här och reser hem. De underrättelser jag fått om arbetarna är ej särdeles uppmuntrande. Det påstås att de ej vill arbeta, är oförskämda och rent av fräcka.”

Han besöker oljefältet Balakani som på litet avstånd ter sig som förut. Större delen av de gamla borrtornen var skonade från branden och många nya var uppbyggda. ”Men kom man in i borrfältet såg man ruiner av byggnader och lämningar av borrtorn och maskiner. Blåste otäckt och dammade ännu värre, så jag var alldeles överhöjd av fint damm, blandat med nafta så det var fett och fastnade i ansikte och på kläderna, så var jag även mycket varm och svettades mycket i min vinteröverrock.”

5 mars. Tartarer och perser (muhammedanerna) har just nu sin årsfest (Ashura) och jag har i kväll sett på deras provisoriska tempel. Endast för högtiden i ordninggjort i en av bolaget Nobels byggnader där det för tillfället inretts elektrisk belysning så där var upplyst av ramper av gödlampor. Ett par svenskar som länge vitats i Baku var mig följaktiga. Vi mottogs i förstugan av ett par tartarer som följde oss in och der blev vi anvisade plats på en bänk innanför dörren. Tartarerna sitt alla på golvet som tillika med väggarna var betäckta av mattor. På andra sidan om dörren var uppfört ett altare med lampor, blommor och en större vattenskål. Mitt på golvet på en pelare var upphängt en tavla med allehanda föremål, såsom sidendukar, porslinskoppar, penningar och medaljer samt schahens av Persien porträtt. På väggarna var persiska flaggor. Då en perser eller tartar kom in tog han av sig skorna och ställde upp dem på hyllor, sedan slog han sig ned på golvet i knäböjande ställning eller med korslagda ben. På ena sidan var ett tiotal tartarer med nakna överkroppar uppställda som i takt efter sång eller tal av en äldre man klädd i turban slogo sig på bröstet av alla krafter så att blodet började spricka ut och blev röda och uppsvullna. Dock syntes ej alla taga det så hårt, utan tog det mer varligt. Ett annat parti slår sig på ryggen med järnkedjor. Omsider upphörde detta skådespel och en annan tartar framträde. Till sist inträdde Mullan, en gammal man i turban, som sedan sjöng, mässade och talade ur koran viss om Allas lidande och så grät han och med honom hans åhörare. Alla tatarer mottogo penningar, som en efter annan steg upp och gav dem. För Mullan gick även en man och tog upp pengar – Innan Mullan började sitt föredrag bjöds omkring the med mycket socker i och vi blev även bjudna. – Då vi tröttnat på Mullans tal avlägsnade vi oss och gick hem.

 

Årets stora högtid för muslimerna i bolaget

6 mars. Idag har de firat sin stora årsfest, förut har det bara varit förberedelser. Idag avslutas muhammedanernas fest med den stor tillställning i byn Kischili. Och jag åtföljd av en arbetare gick därut för att se hur de bar sig åt. Byn ligger endast 15 km väg från Villa Petrolea. Kommen i närheten av byn hördes skrik och hojtningar och folk strömmade till. En grupp av dem som skulle uppträda närmade sig. Först hans standard samt en dylik tavla som den förut beskrivna i det provisoriska templet, så kom 3 grannt utstyra hästar med silkesdukar och med någon börda på ryggen övertäckt med en vit duk bestämt med någon röd saft e dyl o väl skulle föreställa blod. Vad bördan innehöll vet jag ej.

En häst hade 2 korslagda sablar som stack upp över bogen och bakom den en pojke. Efter dem kom ett tiotal tartarer iklädda svart skjorta öppen för bröstet och slogo sig på bara bröstet med händerna. Efter dem en dylik grupp men med skortan öppen på ryggen och slogo sig på ryggen med järnkedjan. Så kom en annan grupp iklädda vita skynken och barhuvade som högg sig med knivar i huvudet och nacke så blodet flöt om dem och deras vita skynke voro alldels nedblodade. Efter dessa en hop tartarer och perser. Vid sidan gick eller dansade en kör musikanter med trummor, barn och symbaler. Tåget skred in på en öppen plats med ett tempel i förgrunden omgivet av höga murar. En mängd folk; där många blott voro åskådare: muren och närliggande tak var fullsatta av åskådare, taken och muren var besatta av tartarer och perserkvinnor där de sutto insvepta i sina brokiga höljen så att endast ögonen syntes. Persinnorna, en del, har även galler för ögonen. En del hade täcken att sitta på och många medförde sina barn. In tågade flera liknande grupper som de förra och nu började en vild dans kring planen, först några med svärd, käppar och långa knivar, var med de fäktade i luften allt efter som de dansade fram så de förut beskrivna grupperna som dunkade på sig och höggo sig allt under det de skrek och hojtade och sjöng. Innanför gick musiker och förde det mesta larm de kunde. En del av de sarjade måste omhändertas av andra och fördes undan. När de tycktes vara alldeles uttröttade drog de sig tillbaka, först knivhuggarna. Till slut samlades de övriga framme vid templet där Mullan höll ett tal varefter ceremonin var avslutad. Och folket avtågade.

Ett av de ruskigaste tyckte jag var en liten pojke ridande på en häst, förstås grannt utstyrd, med hugg i huvudet varifrån blodet rann ned för ansikte och nacke och högljutt jämrade sig. De som uppträder och sarjar sig lär en del var avlönade och som genom intagande av opium bli känslolösa. Lär ibland inträffa att de dö av sina sår. Då de bli tillräckligt bedövade och kommer i extas vet de ej själva hur hårt de hugger och ibland får någon av de nyktra träda emellan och med käppar avvärja de vildste huggen.

Under sorgehögtiden shachsei vachsei tågar drogade män genom staden, slår sig blodiga med svärd och kedjor

7 mars. Mitt på förmiddagen blev Nobelbolagets kassör rånad på ca 1800 rubel då han skulle avlöna en del arbetare. Igår blev 2 gendarmer skjuta på en gata inne i staden och en skjuten eller sårad i Svarta staden.Dagen efter är han med med om att avlöna folket under bevakning av 2 kaukasier, beväpnade med karbin, värja, pistoler. ”Kassan blev ej rånad.”

9 mars. Börjat taga itu med folket. Har förbjudit rökning och rönt stor opinion och flere har visat trots.

14 mars. Till följd av att Emanuel Nobel och följeslagare skulle komma fick jag flytta från gästrummen in i ett qvarter där jag fick till bohag en säng, ett bord och ett par stolar. Var på kvällen hos Kjellman och firade hans hustru Mathilda (som har yppiga armar).

19 mars. Har flyttat in i min våning vid verkstaden. Varit i staden och köpt möbler. Haft 2 kärringar som gjort rent. ”Kvarteret” ser ruskigt ut och mycket skit att hyfsa ut.

20 mars. Har skräpigt men sover gott i min nya präktiga säng. Börjat ordentligt på verkstaden. Fått folket så pass bättre att de åtminstone ej börjar tvätta sig mer än 30 minuter före slutdags och ej blåser rök direkt i näsan på mig m m.

24 mars. Varit i staden och handlat. Tycks nu vara något livigare än förut och folk kryper ej in så hastigt efter mörkrets inbrott. Röverierna och plundringarna lär dock fortfara. Det är svårt att få åkare att köra från staden ut till Svarta staden eller till Villa Petrolea sedan det börjat mörkna. Stenberg och jag har köpt oss kakor och en flaska vin till kvällsmat och hållit kalas.

Så går dagarna. Han läser tidningen, får brev från systrarna i Karlstad, dricker punsch på Klubben.

28 mars. Rykte om röverier fortsätter. Bäärnhielm lär förliden natt blivit frånstulen sin ”dyrbara” päls inne i tamburen till sin våning. Han lär förut ett par gånger blivit bestulen. En gång på sin överrock och en gång på gummiringar till hjul.

2 april. Unga fru Stigzelius begravning. Utfått lön för mars månad.

4 april. Falska poliser plundrar butikernas kassor.

5 april. Har tagit mig en promenad och tagit några fotografier. Har ännu ej sett en fullkomligt klar dag. Det ligger alltid rök och dimma över stad och omnejd. Här pratas om nya strejker och oroligheter.

6 april. Avskedsfest för Wessblad och Henriksson. Ej något vidare gemytligt. Tal höllos och skålar druckos från ömse sidor. De avresande voro i sina tal rätt skarpa mot sina överordnade. Båda fick av sina underordnade arbetare varsin silverbägare. Festen var förstås på Klubben och 36 personer var närvarande, de flesta svenskar, derav en del från Balakani. Fredrika, husan har idag börjat sin tjänstgöring. Följt med Henrikson, spelat kägel på klubben.

9 april. Flyttat i ett annat kvarter. Mycket bråkigt. Varit arg. Ingen ordning. Möblerna skadade. Vårdslöst folk som bara vill ha drickspengar. Ingen rusch på Fredrika. Trött.

Han köper mer möbler, en elektrisk bordslampa, försöker få reparationer utförda. ”Såg på morgonen ett bra skådespel. Ett kerosinrör hade sprungit läck strax utanför verkstaden – tillhörde ej Nobels – och ett dike intill hade fyllts med kerosin. Snart var där en stor samling av folk med pytsar, ämbar, pottor och allt om de kunde hitta på att lägga i och började samla upp kerosin. Och ivrigare människor kunde man ej se. Där kom karlar, gubbar, pojkar, flickor och framför allt kärringar med uppkavlade klänningar och halvnakna skyende ingenting för att få så mycket med som möjligt.”

15 april. Långfredagen passerad. Påskafton firas på Klubben med frukostmiddag kl 11. De flesta närvarande är svenskar, några tyskar men få ryssar. ”Gick lugnt och tyst tillväga utom vid ett bord, där några damer och en del av de högre i tjänsten stående herrna började kasta ägg. Ing. Eklundh förargad, gick därifrån.

16 april. På teatern med Kjellman, långsamt, slutade sent. Bland publiken fanns några damer som såg tämligen bra ut, dock flera af dem fylliga.

26 april. 20 grader varmt. Fredrika sagt upp sig, tycker det är för mycket att göra. Stenberg läser och sover. Är vid dystert lynne?!

25 april. Det är ett helvete att ej kunna tala ordentligt med folk! Står mången gång som ett O för det jag ej kan förstå och tala med folket.

26 april. Fredrika mycket otrevlig, en äkta finska med äkta finsk envishet och oförskämdhet. Om oärlig eller vriden kan jag ej komma till något resultat om. Nekade för att ha mottagit 10 rubel till hushållet. Tycks vara svårt att få någon bra tjänarinna här.

14 april. (rysk tid) Fredrika har idag erkänt att hon mottagit det belopp som hon i går nekade att ha fått.

1 maj. Fredrika mycket oförskämd, kan ej redogöra för de pengar hon fått, låter ej resonera med sig utan är ilsken som ett bi. På kvällen gick hon sin väg. Vilket hon också fick göra. Vi gingo till klubben.

10 maj. Ny hushållerska har kommit ikväll. Skönt. Ryska Duman sammanträder för första gången. Har talats om strejker, men här är lugnt.

14 maj. Arbetarna strejkar så jag har ej varit något arbete på verkstaden. På kvällen fest på Klubben, rätt gemytigt. Den trevligaste sedan jag kom hit. Varmt.

15 maj. Ohågade arbetare har dock infunnit sig på verkstaden.

17 maj. Från och med den 1 maj har arbetstiden ändrats så att vi nu börjar kl 6, har middagsrast mellan 12 och 14 och slutar liksom förut kl 17. Har fotograferat en gumma som samlar masut. Dessa gummor se härliga ut med sina bara ben och de kjorteltrasor de ha på sig drypande av masut. Hopsamlingen sker på så vis att de med en trasa som de breder ut och drar över vatten samlingen i hålor på marken suger till sig den flytande oljan, som sedan vrides ur i en medhavd pyts. Även vid havsstranden uppsamlas olja på så vis.

Badar några dagar senare men då är det masut i vattnet och inte trevligt. Åskregn rensar luften

2 juni. Har varit i staden och bland annat köpt mig en filt, samt en revolver av den svenske barberaren. Gjorde en promenad i en av stans labyrinter, som huvusakligast bebos av tartarer. Det är smala gränder och gångar som går i zigzak, så man kan ej beräkna vart man tar vägen.

4 juni. Promenerat i Svarta staden, såg på folklivet och tittade in genom fönster och dörrar i arbetarehem. Märkvärdigt hur de kan bo som de gör, knappast några möbler och vad som skulle kallas sängkläder, bara smutsiga och algiga trasor. De själva klädda i algiga trasor och ungarna så gott som nakna. Omgivningarna under all beskrivning. Det är tyst i Villa Petrolea, de flesta har rest för sommaren

5 juni. 31 grader. Varit förargad på förmännen jag har under mig. Tycks som både förmän och arbetare söka att motarbeta mig.

6 juni. Vannebo på besök. Druckit ett par glas punsch och spelat priffe.

11 juni. Haft gruff med förmän. Går dj-t dåligt med en del arbeten, såväl inom som utom verkstaden. Har bland annat några tartarer som arbetar på gården med att hålla den ren och i ordning. De är alldeles som barn, vill ej arbeta utan så fort jag vänder ryggen till upphör arbetet, eller gör de rakt emot de order de fått. Många av tartarerna är dock duktiga arbetare, helst då de ha en bestämd sysselssättning.

17 juni. Har spisat kväll hos ing Stigzelius.

24 juni. Midsommardagen. I går var en del samlade på Klubben och firade midsommarafton, jag hade ej fått reda därpå. Stenberg har reumatism och ligger hela dagen.

28 juni. Nordlig storm 24 grader. Sand och smörja ryker så att det är nära nog olidligt. Har skaffat mig ett par skyddsögon. Allt inne i rummen överhöljt med damm. Osanna historier i tidningar om allvariga händelser i lokalpressen. I svensk press står oroligheterna beskrivna. Sundsvallposten trumpetar ut totalstrejk hos Nobels i Baku, vilket är helt fel. Här hördes endast obetydligt om oroligheter och allt synes lugnt här, fast det nog påstås att knappast en dag går utan att någon blir skjuten. – En rysk tidning som utgiven i Baku skriver mycket om Nobelska fabrikerna och skäller i synnerhet på tjänstemännen , som benämnes knölar mm. Naturligtvis är åtminstone det mesta fullkomligt utan anledning.

Söndag den 1 juli. Har varit ute och fotograferat. Badat kallbad i staden.

Bild 10-1

Gatubild från Baku

4 juli. Börjat insätta i sparkassan i P-burg 25 rubel. Stenberg bättre.

I Balakani har arbetarna ingivit till chefen en lista, vari de framställer fordringar på att få i dusör 20 procent (?) av förra årets inkomst, erättning för den tid de strejkat, full avlöning vid sjukdomsfall och en månads permission varje sommar med full avlöning.

6 juli. Stenberg har beslutat säga upp sin plats. Har avskedat en smörjare. De andra hotade då med strejk och att körut en maskinist. Ing Lambert, som är i Eklundhs ställe nu, återtog då mannen. Hur ska under sådana förhållanden kunna hållas ordning?

Mekaniska verkstaden i Baku

7 juli. På morgonen hade vi en liten strejkunge i plåtslagarverkstaden, föranledd att avundsjuka på några som skulle resa bort för att sätta upp en cistern. Arbetarna ville att några andra ibland dem skulle få resa. Tvisten avgjordes så, att ingen fick resa, utan arbetet gavs till en annan verkstad och arbetarna fick det besked att de fick göra hur de ville, arbeta eller strejka. Kl 9 var arbetet åter igång.

På eftermiddagen företog vi, 9 man högt, K – lin, Malm, Nyberg, Willson, Ekelund, Åsberg, Linblom, Bauer och jag en resa till tartarbyn Schevelan för att gästa en tartar – Abdolfan Sultanof. Läskedrycker, en tandborste, 100 papyrosser, handdukar, tre kameror var med. Byn Schevelan ter sig rätt märkvärdig ut med sina långa och höga stenmurar där man for fram som i en labyrint. Den är mycket vidsträckt med många och stora trädgårdar alla omgivna av sina höga murar och många av dem försedd med en stor högport av sten. Inne i trädgården ligger ägarens hus, naturligtvis av sten och i en á två våningar. Utåt gatan tycktes endast vara några små handelsbodar och några små torftiga hus. Byn ligger på andra sidan Absheron nära havet. Dammiga och mörbultade kom vi till värdens hus dit vi ledsagades av värden och hans folk. Då vi kom framtill byggnaden drog kvinnorna sina slöjor för ansiktet och försvann till sina rum.

Vi blev, sedan vi tagit av våra skor och ställt dem utanför dörren, införda i ett litet rum i nedre våningen, vars möblemang bestod av på golvet utbredda tjocka mattor och i 2 av rummens hörn högar av madrasser, kuddar och täcken. Vi slog oss ned på golvet, på bästa österländska vis runt väggarna så att en öppen plats bildades mitt på golvet. Här utbreddes dukar varpå framsattes thé som dracks under pratat och skämt. Först var endast värden närvarande, men så småningom tillkom flera peroner, bland dem värdens fader och broder. En tartar med ett lömskt och hotfullt utseende, klädd i karbin, revolver och patronbälte hade förut varit vår värds dödsfiende och hade varit förvisad till Sibirien för mordförsök, men efter fem år återkommit och ingått förlikning med vår värd. Som nu mottog honom och hans ena fru som gäst i sitt hem. Så småningom kom även de äldre kvinnorna in till hälften beslöjade och skakade hand med gästerna. Men de endast stannade en liten stund innanför dörren. Ju längre det dröjde på kvällen kom även de yngre kvinnorna fram och tillbaka, men kom ej in i rummet där vi var. Efterhand kom mat, schashlik av fårkött, ris och frukt. Värdfolket åt i rum brevid. Tartarerna smakar ej sprit, men vi drucko ogenerat vårt medhavda och tog cognac.

Sedan detta var överstökat utbreddes madasser och kuddar och fyra av oss bereddes att sova i rummet. De övriga fem föredog att sova under ett fikonträd. Efter en tämligen sömnlös natt, först störd av spring, prat och bultande och senare av loppor och moskitos, stod vi tämligen tidigt upp och gjorde toilett på österländskt vis. Sedan åts frukost vid samma bord som kvällsmaten serverades. Frukosten bestod av ägg, bröd, kaffe med mjölk och mycket socker. Därefter tågade vi iväg för att bada. Svettiga kom vi tillbaka till huset, åt frukt och fotograferade. Det lyckades ej vidare bra för mig åtminstone. Kvinnorna blev allt mindre blyga och slöjan kom stundom bort helt och hållet. Som de för övrigt voro ganska lätt klädda såg man vid olika rörelser deras bara bröst, nakna fötter och ben. Till middagen serverades Kabaff, halstrat hackat får, ris, bröd och frukt. Så gick dagen helt intressant och vid halv fyra sade vi ”tjock stool” till vår värd och begav oss på hemväg. På jernvägen hörde vi att en stationsinspektör i Baku blivit skjuten. Mördaren undkommen. På fredagen hade borgmästarens i Baku närmaste man blivit skjuten.

10.7 Strejk har nu utbrutit hos en del firmor i Baku och Balakani och väntas även hos Nobels. Hos oss i Svarta staden är de ej livade för strejk ännu, men sinnena är i uppror och folket omöjligt att hålla någon ordning på. Bättre vore om strejken bröt ut!

11.7 Idag strejkar bolagets arbetare i Balakani. Här ännu lugnt, arbetarna litet fogligare idag än i går.

13.7 Idag har en af Stenbergs maskinister blivit utkörd av arbetarna emeden han knuffat en smörjare. Stenberg har sagt ifrån att han slutar med det samma emeden Myggorna har bitit honom, fast de knappt syns. Såren är besvärliga.

9 juli. En av bolaget Nobels förmän var ej behaglig för de strejkande. De sände bud till honom att komma ut för de ville tala med honom. Han kom inte ut. Då kom en polisintendent och uppmanade honom att gå ut och ansvara för att de ej skulle göra honom något illa. Men folket tog och satte honom på en kärra och välte ner honom i en masutgrop. Polisen stod och såg på – men ansåg sig väl vanmäktig? Har köpt en Brauning 166296 av Stenberg.

Den 16 juli. Nu strejkas här runtom, men ej hos oss. Varit i staden för att köpa kemikalier. Såg då från en ångbåtsbrygga som ligger nära ett badhus flera unga vackra damer som badade och simmade ut ganska nära bryggan. Min fotografering går det dåligt med, inga resurser, varmt väder och så dåligt vatten, omöjligt hålla vatten för framkallning mm tillräckligt kallt.

23.7 Ryska duman upplöst. Till följd därav nya rykten om politisk storstrejk. Avskedsfest för Stenberg på Klubben och en ganska munter tillställning med många deltagare.

8.8 Fortfarande strejk i Balakani.

Arbetare strejkar på oljefält

22.8 Strejkas fortfarande i Balakani hos de flesta firmor, likaså i Svarta staden, men ej hos Nobels.

28.8 Avskedsbål i tennisbanans paviljong för Nyberg, som fick etui med silverkanna och bägare i förgyllt och emaljerat silver. Vindruvstider, höst i luften. Nordliga stormar avlöser varandra.

31.8 2 skjutna på gata i Baku.

19.8 Ett 60-tal strejkledare i Balakani är inburade. Som svar försöker verkstadens arbetare strejka och stanna ångmaskiner till vattenpumpar och elverk.

8.9 Ny hemhjälp hopplös, kan ingenting ändå rekommenderad av andra. Mörkt och dystert att vara utan elljus.

9.9 Arbetet återupptas och ljuset återvänder. Gott om frukt.

15.9 Köpt skor i staden och blivit lurad på 12 rubel. Hälsar på Helleström, spisat kväll hos Tauson och bjudits på vin på klubben. Igår kväll har varit en så otäckt starkt kerosinlukt från fabrikerna så jag måste stänga alla fönster för att ej storkna.

14.9 Har avskedat tre ynglingar, men har opponerat sig skarpt. 2 vackra flickor har i går och idag sålt teaterbiljetter till förmån förde arbetslösa. Jag kunde ej låta bli utan köpte!

2.9 91 % luftfuktighet, kläderna kändes rent av våta, tobaken fuktig som ny. Varit på teatern, ej mycket varken att se eller höra, dock spelade en del av de uppträdande rätt bra. Men det är en för Ryssland vanliga sorgliga pjäserna. På hemvägen blev vi visiterade av polis, men som vi inga skjutvapen hade fick vi passera. Det tycks ha blivit strängare med visiteringen.

17.9 Här finns ej ett grand ordning eller disciplin. Idag har åter strejkats. Denna gång för att visa sitt missnöje över att några soldater som stulit gevär och patroner skulle bestraffas. Arbetet började i vanlig tid på morgonen, men efter en stund efter började grupper att samlas och delegerade kom och sade att ej ville arbeta idag. Svaret blev att de som ej ville arbeta kunde gå, men de som ville arbeta fick göra så, men någon signal med ångvisslan fick ej givas. Trots detta gick några pojkslynglar och gav signal. På min framställning att dessa omedelbart skulle avskedas fick jag till svar ”att nog kunde man göra det, men det var ej rådligt” – Hur det varit inne i Baku vet jag ej, men här i Svarta staden har det varit lugnt.

7.9 Har varit till Villan i kväll. På vägen hem gick jag förbi ett skrålande parti unghinkar, som började kasta sten på mig, men utan att träffa.

9.9 Sade idag till en filarepojke att han ej fick arbeta för egen räkning. Han blev då uppstudsig varför jag hotade att taga en kniv ifrån honom. Han hotade då att flyga på mig varför jag ej bråkade vidare med honom, utan gav honom avsked.

25.9 Framkallade i går kväll ett par dussin films som blev rätt bra, endast 3 som jag kan säga var misslyckade, 2 visste jag om skule bli odugliga medan trycket till slutaren är mycket känsligt och jag kom vid exponering att vidröra det i förtid. Det är mycket besvärligt att fotografera då man ej har ett mörkrum och ordentliga grejor. Höll på med fotoarbetet till kl 3 på morgonen. Kunde ej sedan sova så kände mig ruskig i dag, helst som jag ej varit riktigt kry på några dagar (magen i olag, huvudvärk och snuva). Blev bjuden på middag av Wilson och varit hos dem hela em och kvällen.

25.9 Igår kväll lär varit ett större uppträde i staden. I ett större hus vid Marskaja och Torgobaja gatorna lär en del armenier och judar tillhörande revolutionspartiet haft sammankomst. I vilket fall hade /…/ armenier från ett fönster i huset skjutit på och sårat en polis i armen. Polis och soldater omringade huset, avsköt salvor mot husets fönster, som till största delen lär ha blivit sönderskjutna och flera personer lär blivit sårade.

13.9 Kravallerna i förrgår skulle enligt ”Kaspi” ha tillgått så, att en officer med soldater gått in till revolutionärerna och befallt dem att giva sig. Detta gjorde de ej utan började skjuta och och tog till flykten bakvägen in på gården. 4 av dem blev tillfångatagna. – Har idag varit och besett huset. Det har många spår efter kulor och alla fönster, åtminstone åt 2 gator var sönderskjutna, en del helt. Men de flesta med små hål efter kulorna – Vid ett hus vid en annan gata stod idag en större kosackpatrull till häst och mycket folk hade samlats. – Polisundersökning på åkande i både droskor och spårvagar pågick, även gående visiterades, dock ej jag idag!

Idag har kungjorts att Nobelarbetare ska få ”nagrader”, men när utdelningen blir kungjordes ej. Orsaken är att polisen underrättats om en komplott att röva kassan då den skulle utdelas. Arbetarne tycker att de för litet, 8 % sägs det, så de hotar med strejk!- Hushållerskan kan inte koka potatis. Etc. Präktig hushållerska! Besökte Wannebo i Balakani. Fick höra om ett attentat som skulle varit planerat på Eklund för en 14 dagar sedan, därom hade jag ej hört något förut. En sammansvärjning mot flera chefer i Svarta staden var planerad. Följden blev att en kosackparull häktade 6 misstänkta personer.

23.9 ”Nagraderna” har idag utdelats till arbetarna, allt lugnt. En kosackpatrull lär ha hämtat ett 30tal misstänkta personer här i Svarta staden.

19. Telegram från Batum att Branobels agent dr Harder i morse blivit mördad. En sevärd tavla visade sig idag nere vid stranden. Sydlig vind hade drivit i masut så det som ut som havet invid stranden bara bestod av masut. Återigen är folk där och ivrigt samlar ihop vad de kan. Varit i staden och köpt ett par persiska broderier till kuddar för att skicka till Sthlm. Dir Hagelin lär ha blivit utnämnd till svensk generalkonsul i St P-burg. Revolutionärerna ha öppet i sina tidningar erkänt mordet (på Harder) och som orsak därtill att han tillhörde de svarta hundradena.

26.9 Igår blev en skolinspektör i Baku skjuten under vägen från en skola till en annan.

11.10 Har idag fått brev från Angelina att atelieren ska stängas den 18 ds.

13.10 Har varit i staden och köpt mig en rock. Ovanligt livigt, synnerligt efter mörkrets inbrott har jag ej sett så myckt folk i rörelse förut i Baku.

14.10 Firat fru Mathilda Kjellmans 50e födelsedag, men det gjorde mig en sömnlös natt. Framkallat en del fotoplåtar, men ej fått dem bra. Ser ut som jag fått ljus på dem.

18.10 Eklundh och Stickan återkomna från Petersburg och semester. En av våra arbetare, en unghink, som för någon tid sedan var med om en demonstration på kyrkogården vid begravning av 2 ? men som vid rymningsförsök blivit skjutna, har blivit dömd till 2 månaders fängelse och förvisning från Baku. Skönt att bli av med en till!

8.10 Varit i staden, gått omkring och fotograferat. Kopierat en del foto på Velox, men tycker det blir alltför skarpa skuggor. I Stockholms Dagblad står att en direktör för Nobelkontoret i Pjatiorsk blivit mördad. Där finns ingen dylik person, men en man som hade agentur för bolaget lär dock blivit mördad. Sådana småagenter finns över hela Ryssland.

11.10 10tal banditer infångade i Baku.

12.10 Blåst på kvällen. Jag börjar finna det rätt dystert här, ingen som jag finner något nöje i att umgås med. Illa lagad mat och skralt med städning och allt som kan göra det trevligt hemma. För övrigt är kamratskapet skralt i Baku. Så har jag fått brev fr Augel med ytterligare ”tarvliga” underrättelser om affären, hur de bli lurade och prejade på alla vis. Allt gör att jag är vid tungt, dåligt humör. Här kan man ej heller företaga sig något nöjsamt utomhus, varken jagt, fiske eller ens åka velosiped dertill är vägarna för dåliga. Och en promenad finnes ej.

Börjar bli kyligt, har i rummet endast 16 grader. Magen i olag. Ser ut som det ska bli en hård vinter för arbetare. Här står de i hundratal utanför porten om morgnarna och söker arbete. Uppåt landet hungersnöd i en del distrikt. Hos oss har en del plåtslagare blivit uppsagda. De är ej så morska längre nu, utan villiga att göra vad som helst, även att arbeta på ackord. Det har varit lugnare häromkring, men nu dyker orostiftare upp igen. Eklundh, vår chef, har fått hotelsebrev att han ska mördas. Vår materialförvaltare har fått ett brev med hotelse om att han ska skjutas om han ej på viss utsatt plats och tid lämnar 500 rubel. Häromdagen försökte man skjuta en kontrollör på spårvagnen, men skottet träffade istället en konduktör.

På förmiddagen kopierat. På kvällen svartsoppa och gås på Klubben. Något tidigt att fira Mårtengås, men det var på samma gång en avskedsfest för ing Eklundh, som i all hemlighet tänker ge sig iväg till Petersburg. Han har av revolutionärerna, eller vilka de är, blivit dödsdömd och har på de sista dagarna ej vågat sig ut från Villan. Vi hade förresten rätt så gemytligt.

25.10 Stickningarna kännes nästan mera idag. Supandet i går har ej kryat upp mig något. Livet är ej mycket värt, de kunde gärna få ta och skjuta mig!

1.11 Varit till staden och talt vid läkare. Vid en för gommen och en annan för ögonen. Dr säger det är ej annat än katarr. Har varit bättre idag. För ögonen fick jag nya glasögon. Ögondoktorn hade fan så snuskigt, men patienterna voro ej bättre. Ing Eklundh rest idag i all tysthet.

9.11 Idag hr Stahr fått ett hotelsebrev igen, om han ej på måndagkvällen sänder pengar skall han dödas. Några av de yngre tjänstemännen har beslutat sig för att göra detektivtjänst. I går natt lär en större fångst gjorts i Baku vid Telefonaja gatan. Där lär polis och soldater tillgångtagit mellan 20 och 30 anarkister, nästan alla armenare, samt ett större parti bomber, gevär och patroner. Flera av de deltagade har sårats eller dödats.

10.11 Det sägs i Balakani att ing Lessner ej tänker komma tillbaka från P-burg. Anledningen till resan lär varit den att han fått ett varningsbrev, vari han underrättades om att hans liv var i fara och tillråddes att genast resa Allt mellanåt ser man nu kosackpatruller komma med ett par eller fler infångade ”unghinkar”.

15.11 De som sänt hotelsebrev till Stahr har blivit upptäckta och befunnits var en f d skrivare på förrådet. Återfått min gamla hushållerska från Astrakan, Mimmi Bos och den ryska galejan fått sluta. Hon, ryssinnan, var mycket missnöjd med att jag inventerade husgerådssakerna samt att hon ej fick sitt pass förrän hon skulle gå. En lättnad att slippa ryssinnor i mitt kvarter! Trots att hon visat sig villig, fast rysligt dum, så sitter nog den ryska tjuvmanin i. Hon kunde ej på ett fullt hederligt vis lämna sin plats. Rykten om överfall bl a på en engelsman och rånförsök. Skönt att få litet ätbar mat igen!

Han undrar: ”Vad är nu deras mening, såväl de som varit stränga mot arbetarna som de mest eftergivna och som mest stått på arbetarna sida? Är det för att skrämma sig till bättre villkor eller är det blott mordlust, eller en epidemi? För övrigt är det nog fler partier som operera. Omstörtningspartiet som vill åt de högre klasserna, ordningens upprätthållare och arbetas för sitt parti Rövare som vill åt kassörer eller andra som har pengar om hand, som arbetar åt sig själva i smågrupper eller enskilt. Så kommer nog andra som arbetar af hämnd /…/?”

18.11 Suttit inne hela dagen och skrivit brev, läst Heidenstams ”Farliga makter”. Bokens andemening är nog god, men nog behövde författaren litet mer av vardagslivets praktik.

19.11 Regn och rusk. Carlstedt har börjat spisa hos mig. Har idag från S:t P-burg bekommit en svensk-rysk ordbok, en riktig postilla. Får nu se om jag blir något styvare i ryskan!

25.11 Carlstedt rest på permission och fått i uppdrag att ledsaga en maskinist Janson, svensk, som lider av förföljelsemai, ej vidare trevligt ressällskap. Janson har haft plats i Balakani och varit med under skräckdagarna. Detta torde ha skrämt upp honom. Kanske även brännvinet har någon del däri?

30.11 Stöld hos Melin, två persiska mattor och ett fickur. Ont av reumatism. Har just läst om kinesernas reformsträvanden och deras iver och arbetssamhet att gå framåt. De Europeiska arbetarna strävar däremot att gå tillbaka tack vare den socialistiska rörelsen, som helt kommit på villovägar.

1.12 Vackert väder med fint månsken på kvällen, varför jag tog en promenad till Klubben där vi drack en skål för Konung Oscar.

Han festar med Guritzenbar, Essen, Wannebo och Karsten. De senare kinesar hemma hos honom.

6.12 Idag har Hellerström avlidit av hjärtslag. Var visserligen ej oväntat. Skada för där gick en av de bästa kamraterna här bort – Jag är nu den ende svensktalande, gamla ungkarlen här. Hellerström följs av ett 30tal droskor till graven. Stor uppslutning.

Addan Hellerström

13.12 Hård nordig vind och vatten tränger in genom fönstren. Skriver julbrev och kort.

14.12 Haft gruff på verkstaden med ett par pojklymlar som supit sig fulla. En av dem stack en skrop (?) i sidan på en tartrar och sade han skulle döda alla tartarer. Sedan lovade han Tauson och mig att vi också skulle dödas. På kvällen varit hos ing Stigzelius och gratulerat på hans 50e födelsedag.

9.12 Kapten Högman kinesar hos mig, flyttar några dagar senare tillbaka till sin båt.

23.12 Nya ryska kyrkan i Svarta staden invigd. Ett kosackregemente uppställt utanför och en mängd poliser närvarande. Bekommet en hel del brev och julkort.

25.12 Julafton på Klubben.

13.12 Ånyo tiggarebrev med hotelser – Tiedemann och Ljung har fått sådana. 2 i bolaget anställda personer blev i natt infångade då de skulle avhämta breven.

27.12 Har idag framkallat, men blev ej särdeles lyckade. Nyårsafton vill inte gå ut, stannar hemma med Kjellman.

 

1907

1 jan 07. Vad ska det nya året ha i sitt sköte? Månne det ska bli sämre eller bättre än det förgågna?

2 jan. Löthberg blev i går kväll skjuten då han åkande skulle bege sig hem med finnen Forsman, som blev skjuten i höften. Löthberg fick 2 skott i ryggen, det ena genom hjärtat så att han dog med detsamma. Lär ha varit omtyckt av både förmän, kamrater och arbetare. Han var ing och avdelningschef för 3e Promisan (?). Skada, de bästa karlarna kommer bort, på ett eller annat sätt.

Begravning senareläggs därför att polisen begär obduktion. För att se vad sorts kula. Arbetarna bar hans lik genom Balakani till begravningsplatsen. Mordet kan ha varit hämd för att han förbjudit folk samla masut. Andra trodde det var misstag på person.

6.1 Firat ryska julafton, trevlig och glad afton. Igår sköt en rysk sjökapten sin svåger och sedan sig själv.

Trevliga fester, men Gunnar Dahlgren är stoppad och stinn som en tunna – avföringen trög. Gnäller på badstugen – upptaget över tiden av damer, kallt, varmt, smutsig, masut och olja i vattnet.

12.1 Löthbergs mördare säger sig ha blivit lejd för 10 rubel – av vem vägrar han uppge. Chefen i Balakani har också fått hotelsebrev, de ska mörda honom, men ber om ursäkt om det ej kan bli av före nyår….?!

17.1 Sjukhusläkaren, gemensamt anställd för flera bolag i Balakani har blivit skjuten. Sägs att han fått tiggarbrv med hotelser.

25.1 Kölden tar hårt på rörledningar, så vi fått betydigt extraarbete.

Gunnar Dahlgren slits mellan behov att dela hushållet med någon av ekonomiska skäl, men irriteras på karlarna, vill också var i fred.

31.1 Om jag hade värdet av vad som stjäls från det Nobelska bolaget på ett år! Ingen möjlighet stävja det, helst efter den Eklundhska regimen med alla dess eftergifter. En metalltjuv och hans medbrottsling får avsked, 1,5 pud metall i deras gömmor hittar man.

Gunnar Dahlgren upptäcker ny restaurang. Landberg äter hos honom nu. Och Carlstedt börjat spisa där.

6.2 Strejkhot förekommer. Eldsvåda i laboratoriet

14.2 Röverier tilltar i Baku. Folk plundras i sina hem. Varit på teater och sett den ekivåkaste pjäs någonsin, och som vanligt bara skräpet.

Genom Mimmi hör han att han hotas i verkstaden. Gunnar Dahlgren förmodar att skälet är att han försökt hålla efter dem hårdare nu, de står och pratar och 17 st hade större eller mindre vedbördor med sig hem. Så det är nog många som har agg till honom. Det är kallt, snödrivor.

”Några uppträden på verkstaden har ej inträffat. Men i Baku har ett nytt mord begåtts idag. Hamnkapten har blivit skjuten i en portgång i närheten av hamnen. Orsaken okänd och mördaren som vanligt undkommen. Landberg, stackars pojke är kär i M.T., går bara och suckar och hänger läpp. Har i kväll beklagat sig för mig och bett om råd!”

16.2 Sägs att armenare åtagit sig att ränsa bort rövare och skjuter alla de kommer åt oavsett de är armenare. Dagligen ett flertal offer. Har fått regeringens tillstånd att rensa staden från rövare och anarkister och de tycks göra bruk af sina rättigheter. Åtskilligt riskabelt att ge ett parti sådana rättigheter att bekriga ett annat! Hur många utomstående som får stryka med blir nog aldrig känt. Börjat ge Mimmi massage och gnida ryggen med smörja.

23.2. Kinematograf på Klubben. Inbrott i förrådet. Tjuven fasttagen, sade till sitt försvar att han hade intet att äta.

26.2 Har fotograferat någons rum.

Bild 23

”Någons hem”

Gunnar Dahlgren fyller 50 år och firas! Många gäster, gemytigt men inte har det blivit billigt! 3 skedar borta och glas sönderslagna.

20.2 Politisk strejkt idag, är väl i anledning av dumans sammanbrott. Ungdomsklubben firar honom också! Vet inte om frk Wålin bestämt sig för atelieren. Förbereder karnevalen på Klubben, har köpt en mask och uppträder i frack. Kom hem från maskeraden kl 6 i morse, känt mig ruskig idag. Maskeraden var rätt lyckad. Dekorationerna bra, flera rätt lyckade masker och snygga flickor. Några av herrarna höll ut till 14 idag. Handelsklubbens hus i guvenörsträdgården nedbrann i går kväll, troligen mordbrand.

19.3 Oroligt i stan. Gunnar tror sig ha malaria och reumatism, eländig.

20.3 I tidningen står, att i närheten av Tiflis har grusinare tagit åtta bönder som de skar…näsorna …av och ställde upp i rad på en mur. Något mer rått är ju svårt att tänka sig!

Sjömännen strejkar, ställer stora krav.

24.3 Kaffe hos Tausons och kvällsmat. Firat hans 51 födelsedag och fotograferat.

Anders Tausen firar födelsedagen med hustru Berta, dotter och Otto Dahlin.

25.2 Haft en djävla otur med plåtarna, svarta och kan ej upptäcka felet. Sydlig blåst. Varit på Operan ”Hugenotterna”, det bästa jag sett på teater i Baku och folk tycks ha formlig teaterdille. Från Nobels var vi ett rätt stort sällskap. Några går nu på teatern varje kväll.

Gått skön söndagspromenad upp över bergen på andra sidan Baku, ser de olika begravningsplatserna för olika religioner, muhammedaner, fattiga och rika, protestanter och katoliker. De ser Bibi Eibat uppifrån höjden, tar åtskilliga bilder – borrtornen små käglor och människor som flugor.

25.3 Arbetarna ska få 10 % påslag på lönen i nagrader, men de har begärt 20 % och det har varit mycken oro inom verkstaden idag.

30.3 Lassi skriver att han ska flytta ner i våningen inunder min. Jag gick till Stickan och frågade om de var missnöjda med mig samt visade honom brevet från dir Hagelin då jag erbjöds platsen. Jag sade bestämt ifrån, jag flyttar inte ner.

13.4 Stickan hade talat med Lessner i går kväll och L sagt att de skulle sova på saken. Så tillade han ”det var bra att du sade ifrån, jag är riktigt glad deråt!” Är icke den mannen bra!

Lång utflykt, Bäärnhielm fotograferar, Gunnar D har otur med slutarmekanimen.

3.4 En rysk general Baron Taube ska ställa tillrätta med de strejkande sjömännen och få sjöfarten igång. Matroser från krigsflottan har kommenderats att tjänstgöra istället för de strejkande. Kaptener, styrmän och maskinister på en del båtar som deltagit i strejken infångas och föses ombord med stränga order att tjänstgöra. En del båtar har börjat gå. En av våra båtar, Brahma gick ut igår. Sjöfolk har även hämtats hit från Östersjökusten.

17.4 Storm. Bråket med sjöfolket fortsätter. De som frivilligt går ombord hotas med döden. En av våra båtar, Darwin skulle idag lasta, men då gick 2e maskinisten i land och att få någon ny dit var omöjligt.

Varit med herrskapet Stigzelius och fotograferat fru Lill-Stickans grav. Trott det var ganska dimmigt, men lyckades det bra. Stickan bjöd på middag. Sedan till Bäärnhielms och gratulerade på bröllopsdagen.

Mer vandringar och besök, fotograferar rördragningar vid pumpstation.

Sjömansstrejken artar sig att bli hård. De svenska maskinisterna reser hem den ene efter den andre. Maskinistfruar som varit på väg till sina män ombord med mat har blivit antastade och maten utslagen på gatan. Och kärringarna har börjat klösa varandra. General Taube har försökt medla i 14 dagar. Nu tar han till våld för att återställa ordningen. Böter, avsked och Sibirien väntar de som inte lyder.

26.4 Idag har ”nagraderna” utbetalats till folket, en verkligen egendomlig taktik då oro ligger i luften och strejk vänta. Kosacker är inkvarterade och polisbevakningen stärkt runt verkstaden. Och på gatorna. Postkontoret utsatt för rånförök.

Bild 62

Mimmi väcker Gunnar – det brinner!

27.4 Mimmi väcker honom, halvnaken – det brinner! En bassäng med masut har tagit eld. Hans första tanke är – mordbrand, ämnad åt honom. Han fotograferar från fönstret. En mängd med fyllda bensinfat låg strax intill, det kunde ha blivit en bra explosion. Elden hade börjat vid pannhuset och genom utloppskanalen gått ned till bassängen. – På verkstaden går arbetet dåligt, många är onyktra tack vare nagraderna.

28.4 Darwin har idag lastat och skulle gå ut med en besättning av flottans manskap. Lundgren 1:e maskinist har fått hotelsebrev däri de besvär honom att för sin hustrus och barns skull gå iland. För de ta intet hänsyn till omständigheterna utan skall eljest döda honom. Han tycks ta det hårt och vara vid något upprörd sinnesstämning. Darwin går ut dagen efter, efter en månads väntan i hamn.

1 maj. Då jag kom ned i verkstaden kl 7 i morse såg jag ej till någon i maskinverkstaden, men fick jag se dem församlade i plåtslagareverkstaden där de strax därefter avtågade under avsjungandet sång med marseljäsens melodi. Det var nu intet annat att göra än låta det passera.

25.4 Sjömansstrejken upphört och besättningarna börjat gå ombord igen, men nu påstås att det utbrutit strejk på Volga istället. Wannebo har varit här i kväll.

24.6 Skulle passa mig medan det är litet kyligare att framkalla films, men lika förbannat har jag fått blåsor på dem.

Rysk första maj. Arbetarna tänker taga sig fritt i morgon och fira 1 maj, men har ingenting sagt i förväg. Sedan arbetet slutat på kvällen samlades de och röstade om de skulle strejka och efter vad jag hörde från kontorsfönstret utföll röstningen på strejk. – Endast tartarerna infann sig på morgonen…

15.5 S/s Spinosa har bräckt sin mellanaxel så vi får nu arbeta dag och natt för att göra en ny.

18.5 I Balakani är en naftafirma Moskovski Abchestvo som av staten erhållit rättigheter mot del i vinsten förstås att tappa ur en liten insjö där och borra efter nafta i den uttorkade sjöbotten. Detta har lyckats utomordenligt väl och de har tjänat stora pengar. Men O är ett skojarbolag. Så under den stora strejken i Balakani i fjol skänkte de 30 000 rubel till de strejkande för att de skulle fortsätta strejka, men låta deras arbetare hålla på med arbetet. Nu har deras arbetare fått nagrader 30 % av sin lön med därmed är de ej nöjda, utan fordrar 50 %, eljest ska de strejka. Där har de du tack och bevis på arbetarnas oförskämdhet. – En kopparslagarpojke hade mage nog att begära 8 000 rubel och påstod att han skadat sina ögon. Som ingen hört honom klaga sades detta honom, men han påstod att alla visste det. På fråga när han skadat ögonen svarade han att det gjorde han varje dag med syra som skvätt i ögonen.

23.5 En av de avskedade, en kopparslagare kom idag och fick sin avräkning. Han kom in på kontoret till mig med en större fil i handen, som han höjde till slag och lovade han mig att om vi träffades på gatan skulle han så ihjäl mig och kasta mig i havet. Fina pojkar att tas med.

25.5 Det skjuts i staden igen, oroligt. Trädgården blommar så vackert.

27.5 Idag har våra svarvare begärt att få arbeta på ackord. De har förut nekats göra det och förbjudit dem som velat göra det. Naturligtvis för att skruva upp priset så mycket som möjligt även för att visa sin makt. – L var full igår och har bondånger idag. Vi har inbillat honom att han ifyllan och villan friat till fröken Bergman.

2.6 Gunnar är med på utflykt till byn dit barnlösa kvinnor vallfärdar. Inga bilder.

Från begravningsplatsen kom en otäck stank från de obetydligt djupa gravarna.

4.6 För flera månader sedan skrev jag på en lista med begäran att få bära revolver. De skulle styra om det från kontoret, men ännu har intet blivit gjort. Nu tänkte jag bestyra om det själv och hade skrivit en ansökan, men denna måste jag ha påskriven fr kontoret. Vände mig så till Lambert, som är svensk konsul här. Han ville dock ej skriva på den utan påstod det var bättre att få ansökan genom kontoret. Får nu se när detta blir!

5.6 Carlqvist är allt en besynnerlig kurre. Han har spisat hos mig och har en del grejor inställda här. Idag har han flyttat utan att säga ett ord eller betala för 2 månaders mat.

6.6 Firar kung Oscars och drottning Sofias guldbröllopsdag på Klubben, rätt trevligt. Lambert hade förut på dagen avsänt ett telegram i svenska kolonins namn. Han höll ett kort tal och föreslog en skål, varefter vi hurrade och sjöng Kungssången.

Sex personer lär ha blivit skjutna i Baku, en uppgörelse mellan rövare och polis. – Då jag kom hem på natten mött mig Mimmi i dörren och var förfärligt uppskrämd. Min granne hade fångat en orm som han lagt i en glasbruk och bundit papper över. Ormen hade emellertid stuckit hål på pappret och krupit ut. Han hade letat överallt. Mimmi var övertygad om att den kommit in till oss.

25.5 Jag har ett dj-a göra att sätta ackordspriser, men de får lugna sig.

Nu har arbetarna varit på kontoret och klagat för att de ej få ackord och det tycks ha blivit välvilligt upptaget. Order har kommit från Chefen att arbetet ska ställas på ackord. Tauson är arg. Sände efter mig och frågade vad jag trodde om saken. Jag svarade att jag ansåg det omöjligt att med samma giva ackord till alla där förekommande arbeten. Utan att det skulle bli bråk. Helst under nuvarande förhållanden. T gav då order om att allt ackordsarbete skulle avstannas. I natt blev en dansk, ing Wissing skjuten. Han ligger på sjukhus med en kula i magen.

10.6 Jag har idag bekommit papper på tillåtelse att bära revolver. Äntligen!

13.6 Svenskarna börjar resa hem på permission, Mimmi också. Ej vidare angenämt att vara både husbonde och piga! Han får torka sanddammet som trängt in överallt under några stormiga dagar. Så kommer ett regn och dammet lägger sig.

20.6 Någon kastar en bomb på en polisman i staden.

23.6 Kl 11 reste jag med Konkan upp till Villa Petrolea och har sedan tillbringat dagen där. Hjälpt ungdomarna kläda majstången, fotograferat dem, varit på kafferep hos ing Alanders. Dagen efter inte mycket känsla av midsommar. Sanden och dammet är igen besvärande. Gjorde visit hos Melins, där var varmt. Fru Melin är en yppig kvinna med granna armar.

Midsommarfest förbereds i Villa Petrolea

Dagbok nr 3.

Obs Långfredag 8.5 Gör båtfärd med Carlstedt längs Kurafloden, tar foto. Han ser kamelkaravaner, ser ofantliga ut, riktiga spökskepp vandrande i vatten – en hägring i hettan. Besöker herr Petterson som förestår en bevattningsanläggning vid floden för vilken direktör Kvarnström är chef för. Kreaturshjordar, bergstoppar med snö mot persiska gränsen. Ser fiskeristad där stören tas tillvara. En liten industri med export på norra Ryssland. Lång berättelse om vad han och sällskapet var med om. Vädret har varit det allra bästa.

(Målerisk beskrivning)

26.5 Har idag varit och talt med tyska pastorn (han talar även svenska) och bett honom hjälpa mig få en jungfru.

29.6 Pojkarna blir alltmer närgångna så jag börjar dra mig ifrån dem allt mer. W är mycket efterhängsen och trots jag varit ganska avvisande låter han ej avvisa sig, men han vill gärna att jag ska stå till pass åt honom.

30.6 Fint väder lämpat för fotografering i staden och på lusmarknaden. Det är ett ganska stort nöje att gå på marknaden och titta på folklivet. Det är en stor teater. Och sådana typer man där kan få se och lustiga episoder. På em kafferep hos fru Stickan.

8.7 Kafferep hos Tausons. Det är hett, han känner sig torr, får utslag. Inne i rummen är det runt 30 grader. Ny hushållerska har anlänt, lånad av Thulin som är på semester – Maude.

17.7 Två tartarer sköt på varandra härutanför idag, men ingen träffade. Mer sandstormar.

25.7 En olycksdag. Tauson blev skjuten då han halv åtta var på väg till verkstaden åkande på Konkan. Där åkte endast tre personer; Tauson och Falk satt på ena sidan, på den andra satt Blixt. På vägen kom 2 yngre personer springandeoch hoppade upp på vagnen på den sida där Blixt satt. Blixt steg av under vägen, men då han tagit några steg hörde han knallen av skott varefter han vände om och såg då de 2 uslingarna springa bort efter att ha skjutit. En – eller båda lär ha tagit upp sin revoler (Brauning) vänt sig om och tryckt revolvermynningen mot Tausons nacke och tryckt av. 3 skott ska ha gått genom huvudet och ett genom nacke och genom bröstet. T dog med detsamma utan att att uppge ett ljud eller göra någon rörelse. Först efteråt segnade han åt ena sidan och mottogs av Falk. 3 andra uslingar hade legat gömda i närheten och alla 5 tog till flykten. Polis och kosacker sändes genast på spaning, men ännu utan resultat. Tauson fick ju en hastig död, men det är synd om familjen och fru och dotter är som man väl kan förstå otrösliga. Tauson var en human man och som det tycktes mig, omtyckt av arbetarna, men här har livet litet värde i tider som dessa. Om det finns en värld efter denna, vad ska då sådana uslingar ha för dom?

Det skrivs så mycket i utländska, och ej minst i våra, tidningar om den barbariska strängheten i Ryssland, men är det för strängt för sådana förbannade lönnmördare och uslingar?? Hade jag de jävlarna i ett hål där de kunde marteras, så skulle jag inte visa mig blöthjärtat! Då jag först blev underrättad om dådet kunde jag knappast fatta att det var sant förrän jag fick se hans genomskjutna och blodiga huvud. För mig, hans närmaste man, kanske det känns ohyggligare än för många av de andra kamraterna. Och jag kan ej låt bli att förebrå mig själv att jag har någon skuld emedan jag flera gånger uppmanat honom att vara strängare. Varför mördade de likaväl ej mig, som ensam person och skattar livet ganska litet – istället för att ruinera en lycklig familj? Har kväll varit till Villan och även hos Tausons. Det var svårt att se makans och dotterns sorg.

13.7 Det har ej hörts något om att mördarna bivit häktad. Skulle vara roligt veta hur mycket våra arbetare har del i dådet? Att många hade kännedom om planen tror jag med visshet, för de se allt för oberörda ut och många av de yngre visar ett visst hångrin och synes att de är belåtna. Fy fan sådant folk! Jag har blivit anmodad att tills vidare sköta Tausons plats, men det är helvete med allt skrivande och alla skrivelser! Tvivlar på att jag kan sköta platsen för språkets skull.

27.7 Tauson har idag begravits. Samlingen skedde i Villa P kl 3 em. Mycket folk av alla slag,  de flesta väl av nyfikenhet. Största delen av tjänstemännen var med på begravningen samt en stor del av arbetarna. Prästen höll tal vid båren varefter kistan lyftes upp av arbetare och skulle bäras till vagnen, men arbetarna bar kistan hela vägen till kyrkogården. I processionen var väl dryga 20 droskor och många som gick till fots eller åkte spårvagn. I staden slöt sig många till tåget. Gatorna var kantade med folk. Innan de flesta hunno fram var kistan redan i graven. Prästen höll här tal på både svenska och tyska. Dessutom hölls tal av Lessner och Lamberts tal lästes av Tavaststierna. En mängd kransar lades på graven. Fru Tausen visade sig stark och resignerad. Ett obehagligt intryck gjorde dock att en del dåliga element bland arbetarna följde med i tåget och med sina hånfulla grin upprörde sinnena på oss svenskar. Ja, nu vilar Tauson vid sidan av sin gamle vän Hellerström där uppe på höjde om andra sidan av Baku. Nu ryktas det om att en till ska gå samma väg, nämligen Stahs.

3.8 Arbetarna i mekaniska verkstaden vill ha helgdagen utbytt från 14 sept. Min tro är, att de begärde få fira helgdag igår endast för att få pengar att ställa till förtret med. Så hade de igår musik och dans på planen ovanför Villan. – Poliskommissiaren har fått två hotelsebrev, han ska mördas om han inte ger upp efterspaningarna. Ett rykte vill veta att han talat med vår förvaltare och sagt att han är ligan på spåren. Men han vill ha säkerhet för att hans familj ska få understöd om han blir mördad.

Fru Berta och dottern Marscha Tauson reser till Sverige, ganska många följde dem till station. Gunnar Dahlgren har fått brännvinskaraff och glas som minne.

15.8 Vår maskinist har fått hotelsebrev undertecknat med revolutionärernas stämpel. Klumpigt gjord, skall föreställa ett par revolvrar och dito /…/korslagda samt en dödskalle. Han hotas med döden om han ej betalar 100 rubel på utsatt tid och ställe och detta för att han deltog i Tausons begravning.

16.8 Det sägs att 20-tal orosstiftare blivit arresterade i Baku och att dessa skulle vara huvudledare för den kommande strejken, men om så är finnes nog andra kvar att upptaga manteln.

Rykten om ett ovanligt rått mord på kassören till en av de större firmorna i Baku. Koleran härjar, oroar. Nu är en månad gången sedan Tauson blev skjuten, men mördarna är fria och intet tycks göras från polisens eller bolagets sida.

29.8 Maud vill stanna kvar hos honom. Igår kväll blev en av våra polisofficerare, en hygglig och trevlig karl ihjälskjuten i närheten av våra fabriker. – Det är ett helvete att sköta en sådan plats som jag nu har. Funderar på att frånsäga mig platsen. Den som blott visste hur de tänker ställa det?

I natt blev i Balakani en av våra maskinister mördad på sin post. Hur ska det här till sist sluta? Så småningom har de plockat bort alla som är dem obehagliga. Ingen gör något. Koleran kommer med båtar via Volga. Arbetarna får ej längre is i dricksvattnet, utan får istället thé. De opponerar sig.

3.9 Återigen mord på ett kontor hos ett bolag i svarta staden. De börjar bli för djävliga.

September. Fotograferar i staden, 1 sek och liten bländare. Återigen brist på ”piga”.

Redden Baku hamn 250.

Bakus hamn från söder

14.9 Han ber om löneförhöjing, Eklundh bestämmer. Arbetarna börjar röra på sig igen och har lämnat in en skrift om nya fordringar. Finskan Amanda Höglund på ingång i hemmet. Och han har varit på middag hos Melins – charmant kvinna, fru Melin!! Musik och dans på Klubben, ej överdrivet muntert. Amanda lagar rätt bra mat men är ej riktigt renlig.Nu ska de börja göra upp med parasiten Tiedemann. Sjöholm och en rysk kollega har fått varning att de skulle röva honom då han fått ut sin lön.

29.8 På frukostrasten på verkstaden uppträdde en främmande agitator och höll tal. Han hade helt ogenerat gått in genom kontoret och ingen hindrade honom. Då jag fick reda på detta, sade jag åt honom att gå. Men det var som att slå vatten på gåsen. Jag sände efter polis, som sent om sider kom, men ingen talade om var agitatorn var. Frukostrasten var till ända, var man på sin plats och agitatorn försvunnen. Och arbetarna skrattade förstås! Har framkallat fotofilms. De så kallade nagraderna har nu börjat utdelas med 20 %, men nu sägs att ytterligare 15 ska utdelas till jul. Vi har gjort en penninglåda av 3/8 tum järnplåt som väger över 7 pud och stadigt fastbultad i en droska så att om rövare skulle anfalla dem som hämtar pengar från banken ej kan ta lådan med sig. Och springa. Den ska också motstå en bomb. Under utdelning av nagraderna har extra bevakning utställts vid kontoret.

4.10 Ingenjör Packendorf i Balakani har idag blivit skjuten då han skulle åka från 4e premissan till huvudkontoret. Det ser nästan ut som om de tänkte utrota oss svenskar här. Och ingen gör något för att stävja mördandet. Packendorf hade sagt upp sin plats och skulle resa hem till Sverige i dagarna.

Wilsons har inrett ett litet trevligt hem. Folk gifter sig.

8.10 Packendorfs lik har idag fraktats till Tiflis. På sin egen önskan skulle ha varit att bli begraven i Sverige, men det är förenat med stora svårigheter att sända ett lik genom hela Ryssland. Han blir nu begravd i fru P´s hemort Tiflis. P lär förut varit hotad och förföljd av mördare, som sägs vara de samme som sköt makinisten vid samma Promisla för en tid sdan och som P sökt få häktad. På väg till kontoret hade de sett mördaren och P lär ha yttrat ”det är bäst att ta upp revolvrarna”, då ett skott small och P blev sårad i ena handen. De hoppade av vagnen, men P träffades av ett skott i magen och föll. Sundqvist, finne, och mördaren växlade skott, men så snavade S och föll omkull. Mördaren hade skjutit ut sina skott och promenerade helt lugnt förbi de fallne och försvann. På andra sidan är poliser stått i tvenne gathörn utan att göra något. De tog upp jakten, resultatlöst och för sent. Sundqvist reste genast härifrån.

12.10 I natt blev en polis ihjälskjuten eller slagen utanför våra fabriker och berövad sin revolver. Wannebo i Balakani är led på livet i Baku och funderar på att resa hem. Wilson varnas – möjligen är han hotad. Någon har skjutit genom Thulins fönster. Thulin kinesar hos Bäärnhielm i staden.

20.10 Chefen för Nobelska arbetarna i Bibi Eibat har fått hotelsebrev och har helt hastigt rest hem. Men notiserna i de svenska tidingarna är som vanligt åt fanders. Gunnar Dahlgren läser ”Det röda skrattet” och blir nästan rädd. Om hur lätt man blir loj, sorglös och förråad och likgiltig fastän man kan vänta en kula i kroppen är som helst… Polismästaren i Balakani mördad vid järnvägsstationen. För ovanlighetens skull infångas mördarna. En ny ing Lindqvist har kommit idag. Och man möts över en toddy för att språka över ditt och datt, om det är någon idé att ha revolver eller ej, att man ska ha 20 rubel på sig att lämna vid rånförsök och ej göra motstånd. Maten blir allt dyrare.

Gunnar Dahlgren skriver ”I min dagbok blir ej annat än mord och rån. Men det är ej annat att skriva om. Dagarna gå lika på verkstaden med det vanliga buslivet, med bråk och gruff. Mottagande och besvarande av alla memorandum. Som mest handlar om vad jag får göra och inte göra. Och uppmaningar att behandla folket hövligt. – Här får man ej sköta folket som man vill, utan efter order från kontoret. Där förstår de sig bättre på folk ska behandlas. – Tiden går fort, sitter mest ensam hemma. Vi kamrater hälsar på varandra ibland, men intet nöje vara ute och promenera.

Ryktet säger att vår skrivare Fritzler var utsedd till offer av två perser, som strök omkring verkstaden, beväpnade. En av dem lyckades skjuta sig själv i foten! ”The Wild West”är överträffat av Ryssland där skurkstrecken och röverierna blir allt djärvare. En passagerarbåt blir kapad och plundrad på post och alla ägodelar, men de har förmodigen tagit fel båt med post som lär ha varit värd 2 miljoner rubel.

I år har mer naftaprodukter utskeppats än något föregående år. Borde således bli bra ”nagrader” i år. Missnöjd med tjänarinnan igen. ”Det är ett sattyg dessa tjänarinnor som man ska var beroende av och finskorna är lik sina manliga landsmän. Det är allt samma pack.” Han framkallar och kopierar till alla som ber om fotografier av sig eller utflykter. Det är höstrusk och han stannar helst inomhus, men promenerar ibland till staden och skulle vilja ha tid att fotografera på en vardag. Politisk storstrejk i protest mot domslut i St-P – över politiska förbrytare. Inga tidningar kommer ut.

8.12 Oscar II död kl 9.10 svensk tid. Gustav V tar över Sveriges krona, läser han i tidningar som till sist når fram genom snödrivorna i norr. Stahrs silverbröllopsfirande blir lyckat med 90 personer, mat och musik. Den silverkaffeservis de fick i present höll på att bli stulen under transport till Villan. Framkallat några plåtar som jag tog hos Stickans i söndags, en del av dem fina.

19.12 Sorgehögtid över Konungen i Lutherska kyrkan, på tyska, med musik och största delen av den svenska kontingenten med konsul Lambert i spetsen. Han gav sedan middag för en del inbjudna.

20.12 Ett par karlar skär av vattenslangar av mässing och försvinner med dem mitt i natten, men först kastas vakten i vattnet. Val av styrelse till Klubben – 1 ryss, en svensk, 2 dansk och 1 finne. Julfest med lutfisk och gröt, det blev sent – halv fem om morgonen. Ingen kommentar. Bomber kastats efter polismästaren inne i Baku, han klarar sig, men hästarna illa tilltygade och andra sårade.

1908

1.1 1908. Nytt år, trevlig fest på Klubben, sent. Nagrader utdelade till arbetare och tjänstemän, fast jag ej fick något med!

Gunnar Dahlgren känner sig utanför, gnäller, både vill och inte vill umgås med folk. I sista stund blir han bjuden till Melins på ryska julafton – frun som har så vackra armar… Wannebo dock en vän.

På Bibi Eibat har man haft stor fontän och en väldig hoper sand, som nära nog fyllt alla gropar omkring. Arbetarna ville ha högre lön, annars strejkade de. Wannebo hyrde då ett band banditer under en anförare som skulle hålla vakt. Detta gav arbetarna anledning att protestera. En okänd ruskig figur kom in på kontoret och hotade, fordrade arbetarna begäran. Poliser fanns tillstädes, men vågade inte ingripa. Då tog en vakt som W har och bar ut karlen, åt detta skrattade arbetarna och då vågade polisen ingripa. Efter 3 timmars underhandling återgick folket till arbetet, som sedan fortsatt. Det är ej trevligt att ha flera tusen pud nafta liggande i öppen dager. Tre män anställda hos Branobel blev förliden natt överfallna och berövade sina kläder, de kom hem i skjortan och kalsonger. Gunar Dahlgrens hem utsätts för rånförsök och finska hemhjälpen är rejält skärrad. På lasarettet plåstrar man om knivhugg och skottskador.

14.1 Fontänen i Bibi Eibat har brutit ut igen och slagit sönder grova bjälkar och tackjernsplattor, slog bort toppen av tornet och gick till väders. Den gav omkring 60 000 pud nafta, eller första dygnet omkring 1 000 000 pud nafta. Allt är indränkt i nafta; hus, mark, människor. Det låter som av en ångpanna när sten och dy kastas himmelshögt. En arbetare fick en sten i huvudet. Försökte fotografera.

epBild 13

Fontän, oljekälla under utbrott

15.1 Ett bombattentat förövades igår kväll i Baku i Rotschilds kontor där allt blivit förstört. Fönster i omgivningen sönder.

20.1 Fontänen slår fortfarande. Vi arbetar i natt för att få färdig en del arbeten åt dem som de behöver för pumpning o dyl. En av våra tjänstemän hade låtit föra en pråm lastad med nafta från BibiEibat till en främmande brygga där han sålt lasten, 30 000 pud. – Amerikanerna, som ju förr innehaft rekordet av skurkstreck, bör snart känna sig slagna. Gunnar kallar nu banditerna för ”expropriatörer”. Inbrott, rån, överfall, vådaskott – allt fortsätter.

21.1 Har varit en djävla dag, tillföljd av löneförhöjningarna. Ett oavbrutet spring på kontoret och klagande. Ej nog med arbetarnas klagan och oförskämdheter utan förmännen har även klagat för att de fått skulden. Har sagt till Stickan att han är less på att vara t f verkstadschef – de får skaffa fram någon annan. Huvudvärk och reumatism i benet. Hittar andrum i stan hos Högman, sover där, går på teater, cirkus, restaurang.

23.1 I Balakani strejkas efter hela linjen. Inom bolaget Nobels distrikt strejkas, lär vara en sympatistrejk för att få en tjänsteman vid 2a promisan avskedad.

9.2 Tartaterna har börjat förbereda sig till sin stora fest har idag gått i procession genom gatorna. De begärde att få olja, kerosin, kol och en trumma av bolaget. Fick allt utom trumman.

Gunnar Dahlgren och Melin bjuds att sitta på tempelgården och får fotografera självspäkningar och ceremonier. Nöljd med bilderna och kopierar extra. Expropriatörer infångas av åkande och ridande polis, som omringade fyra och befallde händerna upp! De hade dagen förut överfallit en fabrikschef och frånrövat honom penningar på en gata litet längre bort i Svarta staden. Alla bolag har samma situation med strejker och utpressning. Blodsfejder, interna gänguppgörelser. Maskerad på klubben. Bäärnhielm som zigenare och fru Sarikof som pajas fick pris.

Maskeradbal på Klubben i Villa Petrolea

Gunnar Dahlgren sitter hemma med Matilainen, tar en sup och äter en smörgås. ”Rätt som det är kommer hans 2 äldsta barn och frågade gråtande efter pappa. Flickan sade att de gråtit och varit så ledsna för de trodde att pappa blivit skjuten.”

14.3. Jag har idag fått ut 50 rubel som löneförhöjning för jan och febr. Således en förhöjning om 25 rubel i månaden. Det är ju gentilt! För det första har jag gått 1 år med mindre lön än jag lovad var, jag skulle ha haft löneförhöjning då jag varit här 1 år enligt Hagelin. För det 2a har jag skött min egen tjänst som verkmästare och Tausons verkstadschefsplats sedan i juli. Lägger så därtill att jag för nära ett års arbete ej fått nagrader, emedan jag ej var i tjänst från årets början, så tycker jag verkligen att under sådana tider som nu är, det är ganska litet uppmuntran. Den fastställda lönen för verkstadschefen är 350 rubel i mån.

I kön till biljettluckan på teatern kommer en hejduk med näsduk i handen, som han tar fram under Adlers haka och lade den över en kråsnål som för att nypa den. Detta lyckades dock ej. Under mellan akten kände en herre efter sin kråsnål som var svunnen och en annan man hade blivit av med sin klocka. Supé på Metropol.

23.2 I morse blev en av våra förmän Bistridski skjuten genom huvudet på väg till arbetsplatsen. Han var då strax utom Nobelitiska Paraffinfabriken. Kulen har ej träffat hjärnan så det lär finnas hopp om att plocka ut den. Hans skärsår inte så allvarliga. En våldsverkare är häktad. Den andre som var anställd som filare här går ännu fri.

25.3 Jag har idag fått ett varningsbrev undertecknat ”Terorist”. ”Om du ej låter bli att med dina djuriska ögon titta på arbetarna och om du räknar på om de kommer 5 min för sent ska du straffas”.

27.3 Bombexplosion i Malakanska förstäderna förstör fönster och möbler.

31.3 Tartarerna som förut villigt arbetat på söndagar och vardagar börjar nu göra anspråk på att få fira sina heldagar. Och de bli visst snart lika många som ryssarnas. Idag ville de alla ha fritt för att fira en heldag som ingen haft reda på förut, men endast en del fick gå.

1.4 Ångbåtarna ska lastas, säsongen börjar. Lill-Stickan kommer som verkstadschef, har Lasse Stigzelius meddelat och sett litet generad ut.

16.4 Önskar jag hade de pengar jag varit med om att räkna idag till arbatarna så skulle jag ej bli gammal i Baku. Arbetarna delar på 22 000 rubel i nagrader för 1907. Arbetarna druckna dagen efter, trots fastan. I staden slaktas får och grisar på bakgatorna – en ohygglig förevisning. Kristian Wannebo förlovad med Marianne Zielinska, de introducerades av Gunnar Dahlgren.

25.4 Strejk igen, men el och vatten fungerar. De strejkande får två dagars avdrag på lönen. De som går emot en strejk och arbetar får stryk. Melin blir av med sin klocka på spårvagnen.

9.5 Idag strejkar eldare och smörjare igen. Det tycks höra till ordningen.

14.5 En av våra äldsta vaktkarlar blev skjuten inne på sin i Erzerum igår, trots skydd till porten av kosack.

13.5 Lill-Stickan har nu kommit. Nu ska jag ta igen mig! Hade jag fått i min ungdom lära något bättre än katekesen och bibliska historier skulle detta ej skett. (Han hade lärt sig god ryska istället, den svaga punkten i chefskapet).

16.5 Strejk igen av smörjare och eldare. En del av fabriken har redan stängts.

21.5 Pristof, poliskommissarien för 9e distriktet i Svarta staden har blivit rånad på polisernas avlöning, ställd mot en mur och skjuten tilll döds inför sin fru och lilla dotters åsyn.

23.5 Strejk igen av smörjare och eldare. Flera avdelningar av fabrikerna är stängda, paraffin, oljefabrik m fl.

24.5 Ångaren Linné hade i natt kört på ön Volk. Jag tog dock min kamera och blev med ut. Linné hade kört rätt på ön på dess bortesta sida och stod med hela fören på land. Och var rätt illa tilltygad i nosen. Med hjälp av ångare och domkrafter kom hon loss och togs upp på slip. Ön full av fågel och orm.

Ångaren Linné efter grundstötning

31.5 I lördags hade fem ynglingar varit ute på ”expropriation”. Där av 3 st från Nobelska fabriken, en från elektriska avdelingen och 2 från kerosinfabriken. De hade låtit sjukskriva sig. Lymlarna trängde in i bostaden hos en änkefru i Baku och skulle till att plundra, men blev tagna av polisen och inburade. En av våra plåtslagare som varit med om att överfalla en polis blev även inburad för ett par dagar sedan.

1.6 På verkstaden synes det för närvarande vara lugnt, vad som gror under är ej lätt att veta! Hotelser har uttalats mot Wilson (24 år) . Strejken slut nu. På verkstaden fogar sig arbetarna förvånansvärt villigt efter Stigzelius ordnande, men det är väl i hopp om att få det bättre. I synnerhet att han ställer igång med ackordarbetet. Ska bli roligt att se hur det kommer att fortsätta!

3.6 Igår gjorde polis beslag på ett parti bomber, revolvrar Brauning och Smitt & Wesson, samt en hop patroner av olika kaliber i ett hus vid en tartargata. Polisen hade väl fått nys om upplaget. Fem misstänkta personer hyrde en lägenhet. En av dessa en grusier erbjöd sig att vara behjälplig. Han gick fram till en låda, grep en revolver och började skjuta utan att träffa någon. Sedan blev han skjuten av polisen, en av de övriga blev häktade.

4.6 Igår kväll blev en flicka överfallen på gatan på väg till Erzerum och rövad på alla sina kläder så när som på linnet, t o m skor och strumpor tog de. En kväll blev en av våra maskinister i elektriska avdelningen skjuten 2 kulor genom huvudet. Han lever, men osäkert hur det går. Ärkebiskopen i Tiflis mördas och en sparkassa plundrad på 30 000 rubel. En av cheferna på våra små grannfabriker blev rånad på lönerna till arbetarna.

Utflykt till Heliga ön med slamvulkaner och gasutsläpp, eldsdyrkarö utanför Baku. Obs! En av de fulaste platsera på vår jord anser Gunnar Dahlgren. Chefen herr Lindblom utvinner råolja på ön för Nobels. Lessner i bil blir beskjuten med fyra skott, inget skadar honom, men väl bilen.

Utflykt Kaspiska havet 2

Utflykt till Heliga ön vid Kaspiska havet

26.6 Från styrelsen i S:t Petersburg har ett tillkännagivande utfärdats till arbetarna här ”… att om något mer mord eller mordförsök inträffar här strängare åtgärder komma att vidtagas och eventuellt fabrikerna stängas på längre tid och arbetarnas avskedas”. Nobelska arbetare och förmän häktas, deras hem undersöks.

Dagbok 4

2.7 I tidningen står om strejk i Göteborg, många har blivit sårade av revolverskott. Samt att man tänt på brädgårdar.

3.7 Lessner har åkt på permission. Mycket polis på gatan då man påstod att en misstänkt individ gått och vaktat på gatan.

4.7 Fortfarande nordlig storm. Faeton – droska.

Utfärd till tartarby. Reser via Balakani klubben och provianterar. Fortsätter till Besovna där Nobelska bolaget köpt en trädgård till vederkvickelse för tjänstemän i Balakani som ej kan få eller har råd att resa på permission. Det tycktes vara en vacker plats med lummiga och skuggivande träd. Ett större växthus med en ovanligt stor palm, springbrunnar och badbassäng där just ett par damer höll på att svalka sig. Vi fortsatte till Tagmasovs trädgård. I hans villa, eller vad man skall kalla byggnaden, blev vi inkvarterade i ett par rum. Där dukade vi upp vår matsäck. Som Tagmasov är en litet mera bildad man, fanns både bord och stolar och vi fick kliva in med skorna på trots att golven som vanligt hos tartarer var belagt med persiska mattor. I måltiden deltog förutom T, en släkting och en annan tartar, spelman – och de lät sig väl smaka av vår mat och våra dryckr utom T själv, som vad drickat vidkom, följde sin religions bud. – Stämningen var glad, Gunnar Dahlgren verkar nöjd för en gångs skulle. ”L tyckte det var bra att komma upp så där tidigt på morgonen för man hann med så mycket t o m att bli full på morgonen och hinna nyktra till till kl 8 och så börja om på ny kula.”

I lördags var en deputation av våra arbetare inne i staden för att hos överheten utverka de häktade kamraternas frigivning. Melin och Wilson bevittnar ett rån av kassören vid Bolaget Kaspi, blir av med 1000 rubel. Undkommer med nöd för rövarna försökte skjuta honom, men pistolen klickar. De fångas av kosacker och blev rätt illa slagna av dessa.

En av våra ritare, finnen Tamelander har länge slagit sina lovar kring fru Cahelin, även hon finska och gift med en landsman, anställd hos Altan på hans fabrik i Svarta staden. Och hon har kastat sina kärliga blickar tillbaka. Igår reste det älskogskranka paret sin färde, från man, plats och alltihop. Det drar ihop sig till drama, för maken hämtar hem sin förlupna fru, lovar respengar till Tamelander, som skjuter sig och i sitt hem lär fru Cahelin bara ligga och skrika efter sin kära. Lindholm har rest för att begrava Tamelander.

11.7 Natten till igår avled maskinisten M, som fått en kula i huvudet för en månad sedan. Han hade tjänat i bolaget i 28 år.

Gunnar Dahlgren berättar utförligt om ett försök att fiska på en udde nära Bibi Eibat. Övernattar på hårda klippan, får just ingen fisk.

20.7 Igår kväll blev verkstadschefen vid ett bolag skjuten då han i sällskap med sin hjälpare promenerade på deras lastbro.

22.7 Har idag fått underrättelse om att Axel Berg förkortat sitt liv. I natt blev 30tal revolutionärer arresterade i Baku då de hade sammankomst, flera kända mördare och plundrare. I häktet klår man upp dem.

23.7 Våra trenne gossar är ju på fri fot igen, ryktas mot att de betalat 600 rubel för sin frihet. Dagen efter kommer de till verkstaden och fordrar att få börja arbeta igen.

27.7 Lill-Stickan är full i 2 dagar och pratar smörja. Koleran närmar sig från Astrakan. Jag har nu börjat lära känna Lill-Stickan och han har förlorat min högaktning. Han är ju förresten finne! (Gunnar har svårt för dem)

1.8 När posten fördes från posthuset till järnvägen exploderade en inlagd bomb, postvagnen förstördes och posten splittrades. Rån, överfall, mord och mordförsök fortsätter.

11.8 Igår kväll blev Lill-Stickan och Matilainen överfallna av 3 ungdomar då var på väg hem från Klubben. De fredar sig, men senare kastar ungdomarna sten på Ms port. Wilson har avskedat en tartarpojke, som nu spottar och skäller på W när de möts. W är nog litet nervös och yttrade idag att han blir nog ej gammal här.

12.8 Månskenstur på havet.

21.8 Förliden natt bortstals i bolagets Laboratorium en del platinaskålar till några hundra rubels värde. Tjuvarna hade lagt flugpapper på en fönsterruta och intryckt den, varefter de öppnat fönstret och gått in. Med nyckel hade de sedan låst upp skåpet där skålarna förvarades. Så nog voro de bekanta!

24.8 En fabrik i utkanten av Svarta staden formligen exploderar och brinner i två dagar, ett attentat av beväpnade män som placerade en bomb under en reservoar. Rykten säger senare att ägaren, en jude, tänt på själv och simulerat rånöverfall. Mycket i tidingarna om rån, överfall, mord hos fabriker, på hotell, butiker.

Reser till Tifis med Melin för att se något annat. Återkommer 5.9. (Separat bok om den resan)

9.9 En vaktkarl på Villa P har dött i kolera.

14.9 Bröllop enligt muslimsk sed, omständlig beskrivning.

20.9 Tillbaka till Besona – till Nobelska trädgården. Åt vindruvor, fotograferade Thulin med Landberg. Vid stranden tvättar och badar ungdomar och kvinnor, ogenerade, halvnakna. ”Jag såg en tartarkvinna med ett ovanligt stort bröst medan det andra var helt litet”.

25.9 Lugnare i verkstad och fabrik, men Wilson har blivit varnad att ynglingen han avskedade, tänker skjuta honom. Wilson får nog resa bort ett tag. ”Idag har Lills-Stickan inte varit synlig. Som idag varit avlöning och han hade nycklarna till penningslådan måste denna brytas upp”.

25.9 Har idag fått ut nagrader för 1907, 40 % utdelning blev 900 rubel, som jag har satt i i tjänstemännens sparkassa i S:t Petersburg.

24.9 Hörde i går kväll att en tjänsteman R som är satt att kontrollera naftavaror anmält en annan för underslev, skulle istället för tack fått sig en ordentlig uppsträckning av förvaltaren. Men så lär det gå till i detta bolag. Och här stjäls nog ofantligt. På tal om detta påmindes om att tjäntemän som gått alltför långt i att förse sig sjäva och till sist fått avsked, tackat för att de fått vara kvar så länge – nu var de bärjade karlar.

12.9 Svensexa för Wannebo i Balakani.

18.10 Barn på 8, 10 år har kastat sten och smuts på Lessner.

20.10 Framkallat en del films men råkat ut för oduglig films, hälften fel. Bilden försvinner.

24.9 Bröderna Kashevi utsattes för bombattentat i sitt hus inne i Baku. De hade inte betalat de 10 000 rubel som de uppmanats att göra av Röda fanan och de röda hundra. Alltså bomben som dock ej dödar någon.

3.10 Har idag haft besök av tataren Tagmasov som berättade att han sålt sin egendom som gränsar till Nobelska verkstaden till Branobel för 50 000 rubel.

4.10 Har idag sänt 100 rubel, 192 kronor för insättning på mitt konto i Skandinaviska kredit AB i Sthlm.

5.11 Lill-Stickan har varit riktigt i reformtagen idag. Märkvärdigt att folket är så lugna som de nu är.

8.11 Mårten Gås firas på Klubben och ett borrtorn i Surakani fattar eld. Eldsvåda i Bibi Eibat senare.

11.11 Utväxlat ett par sanningar med Lill-Stickan, dock i mer vänskaplig ton som ett resonemang.

25.11 Doktor Foreaus har ordinerat arsenik för att behandla utslag på hakan och våta kompresser på magen för att bättra på avföringen. Men vet ej ännu om detta är bra!

18.12 Bjuden på kväll till herr Alander för att fira hans 50årsdag. Det har nu varit tämligen fredligt en tid, eller kanske rättare, jag inte hört om något, men det förekommer överfall som på den tartar, anställd i Nobelska bolaget, överfallen av andra tartarer som tog hans klocka och 7 rubel. Om han inte ger dem 50 rubel i morgon, ska de ta livet av honom. En dag låg en man på gatan utanför svavelfrabriken med uppsprättad mage.

19.12 Det var mycket trevligt hos Alander i går kväll. Många gäster och bland dem direktör Crusell. Idag är det helgdag och arbetet har legat nere på andra fabriker, men inte på Nobels. Två maskinister och 2 eldare som i söndags begivit sig på färd till en ö en bit till havs påträffades igår döda, utan kläder och bössor i sin båt. En gasfontän brinner i Surakani.

25.12 Julafton igen med svenskar och finnar, danskar. Tyskarna uteblev.

29.12 Stor jordbävning i Italien.1908 till ända, har inte varit vidare angenäm, det har ju gått!

En läkare blir rånad på sin mottagning av beväpnade unga armenare. En bombfabrik blev upptäckt igår och fabrikanterna arresterade.

1909

1.1 Igår blev en sjåareförman hos Nobels inburad på en månad för hädelse mot tsaren. En eldare hos oss blev mördad på gatan utanför svavelfabriken i natt. Han lär ha fått minst 8 stygn av kinschal (lång kniv). Ryska julafton blir munter med julklappars utedelning. En av Bakus rikaste män, Musa Nagieff blev bortrövad häromdagen, ingen vet vart. Nu går rykten, historien om hur det skett vandrar genom staden.

Gunnar Dahlgren får stugan full av gratulanter på sin födelsedag, litet oväntat tycks det…

13.1 Musa Nagieff har skrivit på en växel på 100 000 rubel och är nu fri, återkommen. Men när banditen skulle lösa ut pengarna, blev han häktad. Hans namn stod på pappret och det fanns en lista med namnen på dem som skulle dela rovet.

Så firar man ryskt nyår och Gunnar är bjuden till Thermenius och till Bäärnhielms att fira kvällen, men går till Thermenius.

16.1 For in till staden i skyningen för att hälsa på Dr Foraeus och Adlers, men tog vägen genom centrala staden. Som jag vek om hörnet från Koljuabkinski in på Krokiga gatan och hade tagit några steg framåt, blixtrade det till ett stycke framför mig och en skarp knall hördes. Samtidigt som ett hårt lufttryck höll på att ta bort min mössa. Som det var mycket folk på gatan blev det en vild rusning så de höll på att knuffa omkull mig och snart blev jag ensam på gatan, utom en man som låg sårad och an annan som kom och höll om huvudet och ropade ”vart ska jag ta vägen, oj, oj, oj, vart ska jag ta vägen?” Jag tog honom i armen och förde honom till ett apotek i närheten, där de tog hand om honom. Han hade blivit sårad i nacken, strax efter kom man ledande en sårad pojke in på apoteket. En bomb hade blivit inkastad i ett manufakturhandelsmagasin. Gatan låg nu i mörker, polis spärrade av, ingen obehörig fick komma nära. Ett egendomligt inträffande synes det mig vara, att då jag steg av spårvagnen var det så trångt på plattformen att jag ej så fort jag önskade kunde ta mig fram. Dessa sekunder hindrade att jag inte hunnit fram till bombplatsen… Bomben var hämnd för att ägaren inte följt utpressarbrev och betalat 10 000 rubel. En person dödades och 3 blev svårt skadade.

21.1 Det är en stor skam för bolaget att ej kunna bestå sina tjänstemän med ett ordentligt badhus. Det är sällan man får ett ordentligt bad. Den ena gången är vattnet hett så man kan gå åt, andra så kall man riskerar förkyla sig. Han tvättar sig dock hjälpligt, men andra vänder och går hem – otvättade.

24.1 Igår kväll blev en yngling skjuten, en av dem som misstänks för att vara Tausons mördare, fast han ej blev fälld. Det är möjligt att han rymt från Sibirien. Det ryktas att det var hemliga polisen som sköt honom.

Det lär ha funits 120 naftafabriker i Svarta staden. Nu finns 93, av dessa arbetar 19 – de övriga ligger arbetet nere. Skapar oro och arbetslösa.

11.2 Jordskalv i Tiflis så husen får sprickor.

12.2 Igår kväll maskerad på Klubben. Han kopierar foto.

15.2 Igår kväll då ing Maximoff, avdelningschef vid 5e Promissan i Balakani, åtföljd av sin livdrabant blev han anfallen och revolverskott small på ömsesidor på gatan. I mörket missade alla parter, men arbetet på den avdelningen stoppades och folket avskedat.

17.2 Bortförandet av affärsmän tycks vara en modern sport nu. Men en del blir fast när de ska hämta ut utpressningspengar, polisen spanar och följer efter dem.

21.2 Igår var fest anordnad på Klubben för de nödlidande efter jordbävningen i Italien, talrikt besökt. I:a numret på programmet var zigenarläger med sång och dans. Detta var mycket bra och bästa nummer. Sedan var det deklamation, sång och dans, blomsterförsäljning, théstånd, buffé och lotteri. Jag kom hem kl 4 i morse. Dansen lär ha tråtts till kl 6 på morgonen, och en del av sällskapen höll på till 11 fm.

22.2 6 grader +, mulet. Lill-Stickan har ej varit vid sunda vätskor idag. Har blott varit litet på kontoret. Stor-Stickan kom dit upp också han frågade LS hur det stod till och LS svarade ”jag söp igår”.

I Svenska Dagbladet skriver man, att ”från Baku telegraferas att denna stad länge terroriserats av rövarband som bortför personer för att sedan utpressa stora lösesummor. Magistraten har nu beslutat att på stadens största tog uppresa en galge där alla rövare, som kunna infångas, utan nåd och förbarmande skola hängas”.

Bild 54-1

Hängda ”rövare och banditer”

Det brinner ibland på Bibi Eibat, skenet syns till Villa Petrolea.

24.2 Igår upptäcktes en tjuvrörledning från bolagets BraNobels kerosinledning. Bolagets rörledning ligger ca 3 tum nere i jorden. Till detta hade tjuvarna grävt en tunnel, borrat hål i röret och skruvat in en kran, från detta har sedan ett mindre rör dragits in på en gård nere i en grop. Andra bolag blir av med hela rörledningar. Nobels blir bestulna på masut genom ”extrarör”.

Arbetet på 5e promislan har återupptagits sedan de skyldiga arresterats av polisen, efter att ha blivit angivna av arbetskamraterna – förmodar Gunnar Dahlgren.

3.3 Rothschilds anläggningar i Bibi Eibat brinner och 3 andra bolags borrtorn eldhärjas. I Balakani har flera eldsvådor inträffat de senare dagarna.

4.3 Eldsvådan i förrgår förstörde i natt 13 borrtorn och ca 6 000 pud nafta. Två lesginer häktades misstänkta för att ha anlagt bränderna.

6.3 Såg i tidningen i dag att de skulle spela Sköna Helena på teater Tagieva, men då jag kom intill staden i eftermiddags var teatern nedbrunnen.

11.3 Igår var avlöningsdag för folket här hos Nobels. Två av våra svarvare hade efter avlöningen gått in på en krog och druckit vin. Då de skulle gå därifrån blev de överfallna av 6 st bandityngel, beväpnade med revolvrar och kinschaler, som ropade åt dem ”ge hit pengarna!”och tog ifrån dem deras avlöningar och samt fickur. En av banditerna har tidigare varit svarvarepojke hos oss. En ny banditsport tycks vara att röva bort skolflickor för vilka de sedan begär lösen.

14.3 Tiderna har förändrats! Idag kom arbetare och bad att vi (Lill-Stickan och jag) skulle komma och bli med på ett gruppfoto! Något sådant skulle väl ej ha fallit dem in för ett par år sedan.

Gruppbild med Gunnar Dahlgren i centrum

15.2 Svenska Dagbladet fortsätter katastrofrapporteringen från Bibi Eibat.

16.3 Wilson, den stackarn ligger nu på sjukhuset igen och har på nytt opererat sin rygg.

19.3 Kassören på sjukhuset rånad på lönerna till byggnadsarbetare, som arbetar på sjukhuset. En av våra doktorer Barstach lär ha fått hotelsebrev – betala 1 500 rubel.

20.3 Har hälsat på Wilson vars rygg de karvat ordentligt i. Troligtvis har han kräfta och obotligt. Synd om unga karlen! Och familjen.

(Senare tillskriven kommentar: Det var orätt. Wilson blev opererad i Sverige senare och blev bra!)

26.3 Förvaltaren vid Bolaget Votan, Grigori Borisovits Jakobovits, skjuten inne på sitt kontor. Ett 20tal arbetare som blivit uppsagda till flyttning, kom in och fordrade att få veta anledningen till att de skulle få sluta. Plötsligt small ett par skott, som träffade Jakobovits i huvudet. Förövaren av dådet flydde. Vår landsman Qvarnström är stor delägare i firman Vatan sägs äga det mesta. Och bomb kastad in i ett hus i Baku, hos köpman Abramjanzas hus. Mer bomber dagen efter och det verkar som om illdåden tiltar med flera överfall, stölder och mord.

30.3 Mandelträden i Villa P blommar (Det skriver han varje år.)

2.4 Idag kan man säga att sjöfarten på Astrakan har öppnats. Volga nedanför Astrakan lär ha ränsats (?) och igår kväll utgick de första av våra ångare till Astrakans redd. För ett par dagar sedan blev en polisofficer och en konstapel skjutna i Baku.

3.4 En stor summa penningar, 1 200 000 rubel skulle sändas med posten och avgå med ångare. 20 st förklädda till soldater och andra som passagerare kom med en officer som anförare. Deras mening var att då båten kommit ut till havs, överfalla besättning och bevakning och röva kassan. Polisen hade emellertid fått reda på saken och ingrep med det resultatet att alla blev arresterade. Jag har ikväll varit med och firat fru Wilsons födelsedag.

5.4 Bolaget Vatan i Balakani där förvaltaren blev skjuten har avskedat all personal.

7.4 Nio damer och fyra herrar gör utflykt per fot till Vargporten. De är fruarna Bäärnhielm, Winter, frökarna Kullberg, Petterson, Kjellman, en finska, Lassi, Fogel och Snaar samt herrar Winter, Thulin, Termeanius (?) Fotograferas. Vargporten är inte mycket att se – ett pass eller öppning i berget så pass stor att man kan köra med häst och vagn. De möts på hemvägen av motblåst och sand, men tycker vandringen varit lyckad.

8.4 En fontän har tagit eld på Bibi Eibat. Det var vår firma som det brann hos och Wannebo hade nog en het stund. Fontänen slocknade efter ett par timmar, men allt omkring i vindriktningen brann enligt vad ing Stigzelius berättade. Fontänen som kom mycket häftigt, kastade upp en mängd stenar genom gnistor från stenar antändes gaser. Byggnaderna voro dock hotade, så hade fönstren på kontoret antänts. Där Wannebo och Åsberg bor hade fruarna tagit till reträtten bakvägen över staketet kring byggnaden.

11.4 Min jungfru Anna har hälsat på i Balakani. På vägen hem blev hon bestulen på 20 rubel som hon hade i en portmonnä i sin kappficka. Kan dock ej hjälpa att jag misstänker att åtminstone ej allt är sant.

12.4 Wilsons pojke är döpt – William Oscar. Pojke var vid gott humör under akten och vandrade från gäst till gäst, men det är ej alltid rådlig att handskas med småfolk för de frågar ej efter var de gör sina behov. Så hände att herr Lubritsky blev tämligen våt framtill och då han steg upp från stolen han suttit på, satte sig Thermaenius och blev våt därbak.

19.4 Till ing Lambert som den 1 maj ska lämna sin plats i bolaget, håller vi nu på att taga fotografigrupper av samtliga tjänstemän, men väder och vind är oss onådiga. Får se hur det lyckades!

24. Vårfest på Klubben i går – den mest lyckade fest jag varit med på här! De uppträdande var förstås herrar och damer ur tjänstemannaklassen hos Nobel.

28.4 Igår blev 10 plåtslagare uppsagda i brist på arbete. Det har därför varit litet bråkigt både igår och idag. I går kväll blev en förman överfallen av 3 av de avskedade för de menade att han var orsaken till deras avskedande. Han fick dock hjälp, så han blev ej något vidare skadad, men de sade till honom ”slapp du undan i dag, så ska vi dock slå ihjäl dig i morgon”.

29.4 I Kaspi stod idag en historia om en tartar som kom in till en annan tartars hustru och försökte våldtaga henne. Hon gjorde först motstånd men sedan låtsade hon giva sig, men helt hastigt grep hon en rakkniv varmed hon sårade tartaren.

1.5 Muntert firande på Klubben.

2.5 Gunnar vill fotografera inne i Baku, men det blåser, dammet yr och solen står för lågt.

3.5 En explosion och brand börjar i fabrik som arrenderas av K Visobeki, lågor slår upp ur cisterner.

6.5 Permission beviljad fr 15 maj till 15 augusti. Reser hem.

9.5 Vill fotografera i staden igen, men blåst och damm hindrar. Dr Foreus och furstinnan Melikof S. förlovar sig.

10.5 Till Klubben för att festa av familjen Norddahl. Denne får i pension 125 rubel i månaden.

14.5 Jungfrun Anna ger sig av de 1 maj, för att ”sätta mig i sticket”. Finnen är sig lik! Jag får spisa hos Johansson, som bor under mig. Fröken Reila Kullberg reser i morgon till Sverige och tar Bäärnhielms två flickor med sig.

18.5 Har firat Wilsons 25årsdag.

21.5 Har börjat bråka för att få ut pass för resan. Det är mycket bråk därmed numera. Herr Malm har hjälpt mig med ej mindre än 5 ansökningar. (En hel procedur beskrivs…)

22.5 Har idag låtit brandförsäkra mitt lösöre för 2 500 rubel och det kostar 10,60 rubel. Det är ju försvarligt dyrt, men vi som bo i Nobelska husen får det för detta pris.

29.5 Märkvärdigt vad det är mycket att styra med till en längre resa, gnott hela dagen för att bli i ordning men ännu sent på kvällen är ej allt klart. Så blir man hindrad av andra människor.

31.8 Återkommen. Känner mig trött och slapp i värmen i verkstaden. Ljung har fått plats i Falun. En ny svensk ritare har antagits sedan Matilainen fått avsked, man låtsas inte om varför (superi). Finnen Sandell har fått avsked för att han inte skött sitt arbete, men allmänna samtalsämnet är fruntimmershistorier. – Den nya stora Peneroxadi, motorbåten har kommit ned. De har haft mycket arbete med reparationer och ändringar på motorerna m m. Lill-Stickan skäller ned Kolomna verkstad. (GD tycker båtens yttre är stor och ful!) Lill-Stickan låter honom räkna ut ackordspriser i efterhand – ingen kommer att bli nöjd…

22.8 Har hälsat på och framfört ärende till Bäärnhielm. Sedan med Ridbeck till Bibi Eibat och hälsat på Wannebo. I morgon till Kjellmans i Balakani på middag. – Wannebo hade en fontän som hade slagit under 9 dagar. Den hade givit 1 300 000 pud nafta. Den hade varit i början mycket häftig och kastat upp en mängd stenar. Borrtornet hade den totalt slagit sönder så det låg nedramlat och tak och väggar på tvenne närstående torn hade den gått illa åt. Nu var fontänen överbyggd, men en mängd sand medföljde så en 10 – 12 tartarer hade full sysselsättning skyffla undan sanden och hålla en ränna klar för den nafta som kom med. Fontänen gav ibland till hårda rytanden.

5.9 32 grader, sydig vind och mycket fuktigt. Kom hem från Balakani i skymningen. Jag gjorde en promenad till och i en nyanlagd promenadplats, ”Boulevarden”. Där var en massa folk som cirkuerade runt, alldeles som en karusell. Tyckte inte det var trevligt och gick snart därifrån. Köpte mig ett par bullar och reste sedan hem. Svårt att få hushållerska.

Bild 4-1

Boulevarden vid Bakus hamn. Telefonstople och Jungfrutornet skymtar

6.9 Idag har ryssarna firat 50 årsdagen av sista striden i Kaukasien. En arbetare blev idag hjälslagen vid cisternbygge, en plåt ramlade över honom och bröt ryggraden.

8.8 En cistern exploderade hos oss i reningsavdelningen vid 4-tiden i morse och fattade eld, men elden släcktes snart utan att ha orsakat större skada.

8.9 Lill-Stickan reser i natt med Emauel Nobel till Astrakan. Han har gett mig order att avskeda en del arbetare i morgon och nu reser han bort för att undgå följderna.

11.9 Har idag fått 810 rubel i nagrader – mindre än förra året, men ganska vackert ändock.

14.9 Wilson återkommer i kväll. De nye Kommendanten tycks vara en sträng herre. Han fiskar så småningom upp anarkister och rackare och skickar iväg dem. Tack vare detta är det nu också lugnt här i Baku. Petterson från Kura var idag och hälsade på mig ett slag. Han själv klagade över malaria och hans fru har varit illa sjuk och vistas nu i Kislovodsk. Pettersson berättade att Dr Foraeus som i sommar gifte sig med grusinska furstinnen ej lever väl med henne. Han gifte sig väl också med henne för att han trodde hon hade pengar. Hon hade sagt att hon hade 50 000 rubel förutom land i Kaukasien. Detta hade fått en kvinnlig släkting att intyga och så blev bröllop av. Förhållandet lär vara att hon äger ingenting mer än del i jord som ger henne några få rubel om året. Arbetar natt och dag på att reparera propelleraxeln på Emanuel Nobel.

30.9 Hällregn, Baku översvämmat, vatten i källar och gator. Persiska bärare fick bära folk på ryggen. Var väl länge sedan Baku fick en sådan tvättning! Har tagit ett foto av ett hus där ett hörn blivit bortrivet, grunden undergrävd och gatan utanför som en ravin.

3.10 Emanuel Nobel kom in idag, reparationer som vanligt. Blev idag mycket arg på Lill-Stickan. Och han visade vilken lumpen person han är. Han vill nämligen ha mig att gjuta efter Kjellands metod utan vidare tyckte att han tagit receptet från Mark & Broberg Bolag i H-fors. Och kunde använda det när han ville. Jag sade emellertid tid honom att jag ej ville vara med om några skojerieraffärer. När han såg att jag blev arg så slog han bort det med att han bara skämtade.

M/s Emanuel Nobel

Dagbok 5

9.10 Dr Foraeus och hans väna maka är nu samtalsämnet vart man kommer. Ha reste ifrån henne från Kislovodosk och lämnade henne kvar med sina björnar och utan pengar. Nu har hon på ett eller annat sätt tagit sig hit, men han har nekat ta emot henne och har tagit sin tillflykt till Melins. Han, Melin är visserligen på permission i Sverige, men han svägerska bor i hans bostad och till henne har nu fru Foreaus tagit in sig.

10.10 Varit på kaffekalas hos kapten Högman på Emanuel Nobel. Dit kom största delen av bolagets härvarande svenska och finska tjänstemän med fruar. – Idag har jag fått en ny jungfru A så jag har spisat kväll hemma ffg sedan jag kom åter från min permission. Får se hur den blir. – I dagens Kaspi står att 31 hus i Baku blev förstörda av det häftiga regnet den 17 ds. I staden ligger ännu stora sandhögar på gatorna och ungarna segla i kar och baktråg i kvarvarande vattensamlingar. Ungar och svin (fyrbenta) tycker det är mycket trevligt.

Ostlig vind som drivit in en gement otäck lukt från fabrikerna in i min bostad, så jag rent av har kväljningar och måst stänga alla fönster. – Har mycket att lära min nya jungfru, men hon tycks villig och rask. Vet ej vad det är fatt med Lill-Stickan. Endera är han sjuk eller också vill han ha permission. Klagar varje dag på att han är vid så dåligt humör, är överansträngd, arg för det ej går som han vill, mm. Och talar om att det var bättre skjuta sig i skallen. – Själv känner jag mig trött, olustig för något arbete.

16.10 Vi har nu fått en ny källarmästare på Klubben, en grek och i går kväll var några av oss där och provåt. Jag smet vid 12-tiden, men det övriga sällskapet stannade kvar längre för att riktigt skölja ned kalaset.

19.10 Idag kom svenska tidningar. Talar om bombattentat på Dir Hammar och Sjöholm. Ser ut som det ej skulle bli bättre i Sverige än det var här i Ryssland för ett par år sedan. Men det torde nog till stor del att tillskrivas sin stora släpphänthet där hemma. Här har det nu blivit lugnt sedan det togs i med hårdhandskarna.

21.10 Igår trängde fyra banditer in på Hotell Europa i Baku för att röva kassan från en resande. En av hotellets anställda blev ihjälskjuten och två sårade. Lill-Stickan begagnar sin gamla taktik att resa bort sedan han först givit order om att en del arbetare ska avskedas. Det är en feg stackare.

Har varit med om en provtur med en motorbåt som byggts av Qvarnström för demonstration av Weilandts fotogenmotorer med omkastning, såväl motor som båt gick jämföreslevis bra, men tillföje av sjögång kunde vi ej ta någon distans. Efter ett par timmars gång i krokar hit och dit gick vi till Schegalofskis bryggeri och drack öl.

Har framkallat film från permissionsresan – har dock fått några rätt bra!

7.11 Sedan kl 5 i morse brinner Leites kerosinfabrik här i närheten, elden fortfar ännu men hela fabriken lär väl snart vara uppbrunnen. Talrika explosioner har hörts hela dagen och nu ikväll hördes en rätt stark. Branden fortsätter. Anlagd eller var arbetarna bara fulla och vårdslösa?

9.11 Till min ledsna tycker jag mig märka att min jungfru super, eljest har hon ej artat sig så illa.

Han jämför Klubben i Villa P med den i Balakani och tycker att stämningen i B är bättre.

16.11 Våra båtar börjar nu läggas upp.

Dr Foraeus reste härifrån för ett par dagar sedan. Sägs att han fått plats som läkare i tyska kolonin i Tiflis, andra sagt han skulle till Taschkent. Nu kommer historier i svang om skandalöst uppförande, våldsamheter.

Axel Lambert

26.11 Telegram att ing Lambert dog igår.

Idag kl 1 hölls bön över Lambert på stora kontoret där de flesta härvarande tjänstemännen och många från Balakani var närvarande, även en del av fruarna.

28.11 Varit till Bibi Eibat och hälsat på Wannebo. Träffade på återvägen Högman och föjde med honom först till Biograf-teatern och sedan gick vi och lyssnade på en österrikisk damorkester.

1.12 Det är ej lätt att få ett arbete ordentligt gjort i Baku. Jag lämnade in ett negativ till en fotograf för att få några kopior tagna. Skulle hämta dem i går kväll men de var naturligtvis ej färdiga, blott ett par och dessa sämre än de de sämsta jag själv kopierar.

2.12 I förrgår natt kom tre beväpnade män in på Schibajebs Fabrik, svavelsyrefabriksavdelningen, släckte elden under en svavelsyreapparat, tappade ur svavelsyran, tog loss platinapannan, gjorde den ren och svepte in den i en blus som de tagit från en av arbetarna och försvann. Platinapannan säges vara värd 12 000 rubel.

14.12 Helgdag idag, men kallas till verkstaden av Lill-Stickan som sade jag skulle se till några provningar och försvann till staden. Wannebo kommer och Carlstedt, middag med Landbergarna och han går mellan hemmet och verkstaden och passar. Hinner skriva ett brev hem. Ett brev returneras till honom i Baku! Det har sänts från Baku till Argentina där kusin Hilmer inte är kvar längre. Förkyld, ruskig.

15.12 Hos Qvarnström hade tjuvar härom natten brutit hål på väggen i hans magasin och halat ut en dynamo på gatan, där blev de upptäckta och shappade. Dagen förut hade ett par armenare sålt en dynamo till en mindre firma i staden och sade sig kunna leverera den tidigt på morgonen dagen därpå.

17.12 Min jungfru har nästan gjort mig husvill idag, hon julstädar och river om allting. Har ikväll hjälpt min kamrat Wilson att prova hans turbin till flygmaskin. Den visade sig rätt bra och kom i en ganska stor hastighet. Hur det går med flygningen återstår att se.

21.12 Det märks på alla vakter och alla de som räknar att få drickspengar att det nalkas till en större helg. De är nu så mjuka i ryggen och står med mössan i hand och hälsar sitt Dobre otrom och är så tjänstvilliga så man kan få dem att göra vad som helst. Arbetar och går kl 5 till Klubben. Mat och dryck och ett spektakel. Ett medium i en kärrings skepnad frammanade andar och dessa var bolagets härvarande tjänstemän, som litet var fick sig en gliring och framträdde i sina svagare sidors skepnad. Tyskarna lyste med sin frånvaro om man undantar Lessner och Tiedemann.

31.12 Nyårsafton. Ing Lars Stigzelius firar idag sitt 25års jubileum i Bolaget BraNobels tjänst. Han har uppvaktats med adresser från all peronal.

1910

2.1 Kom hem litet före kl 3 i morse efter en ganska trevlig kväll och nyårsvaka. Det var ovanligt trevligt och muntert på Klubben. Så var vi också mestadels ungdom! Herrskaperna Stigzelius kom vid 11-tiden från Lessners och Stor-Stickan bjöd på glögg.

4.1 Har under flera dagar tänkt kopiera några fler foto för att sända hem men det har varit omöjligt för vatten, endera har det ej funnits tillräckligt eller också har det varit så orent eller varmt. Som jag redan förliden jul blev så gott som lovad att fira julen hos Melins även i år, har jag gått och väntat på en direkt bjudning från dem, men som jag inte hört av dem utan istället av en annan person hört att Melins skall fira julen hos Thermaenius har jag antagit Wilsons inbjudan att fira den ryska julkvällen hos dem. – Hade nog blivit bjuden till Thermaenius om jag ej i somras skrivit ett ovettigt björnbrev till honom. Men så går det när man är alltför hjälpsam! – Nyår 1910 igen, fast den 14 svensk räkning. Ännu en munter nyårsafton med mat och dryck och tal hos Wilsons. På verkstaden flera dagar med inventering- helg eller ej.

19.1 Reste på förmiddagen till staden för att se på vattenvälsignelsen vid stora kyrkan. På planen framför huvudingången var ett kapell eller paviljong uppförd och där inne stod ett kar med vatten. Planen var avstängd av polis. Ett par kaukasiska kompanier med musik var uppställda längs planen mitt för kyrkan. En stor människomassa samlades så småningom runt. Gudstjänst hölls först i kyrkan som var proppfull. Sedan den var slut började klockringningen och folket strömmade ut och prästerna i full ornat tågade ut åtföljda av standardbärare och en sångkör och efter dem Kommendanten över Baku och en del högre officerare. Dessa tog plats i paviljongen, musiken blåste fanfarer och välsignandet av vatten började, omväxlande med mässande sång.

Polisen hade stor möda att hålla den framträngande folkmassan tillbaka. Detta gick tämligen bra tills den egentliga ceremonin var slut och prästerna började gå omkring och stänka vigvatten. Då bröt folkmassan sig fram och en kapplöpning eller stormning begynte för att de skulle komma fram till det välsignade vattnet och få sig en skvätt i därför medhavda kärl av alla slag. Musiken spelade upp och soldaterna avmarscherade. Jag hade min kamera med men det var omöjligt att komma åt att få någon bra bild, tog emellertid ett par plåtar. Då jag gick därifrån träffade jag på gatan fru Bäärnhielm som hade vänligheten att bjuda mig med hem på middag. Senare på kvällen gick jag till kapten Högman som jag åtföljde på cirkus.

22.1 Idag har tartarerna sin stora högtid, men denna gång gick det helt tyst tillväga. Kommendanten har förbjudit deras tåg genom gatorna så de har fått hålla sig inom inhängnader och tempel.

23.1 På em var herrskapet Lassi hos mig och drack kaffe. Fröken Lassi hade bett få komma och se på mina fotografier. Ikväll har jag bjudit fröknarna Sirenius på cirkus. Japaner skär sig i bröst och mage med kniv – vad det ska vara bra för vet han inte.

1.11 Ikväll har jag sett kometen. Med min kikare syntes den bra, en stjärna med tämligen lång och bred svans.

28.1 Man kan intet företa sig för att få rörelse och motion. Ingen sport och att gå ut och spatsera på de usla gatorna i de mörka kvällarna är en mindre tilltalande sport. Utan här får man sitta inne och drösa till man blir som en mjölsäck, tjock, fet, stinn och olustig. Vad fan ska man hitta på? – Jag fick för en tid sedan en matta, lång och smal av en perser som present. Jag ville ej ta emot den, men det hjälpte ej utan jag måste och inte ville han ha betalt. Men nu är det så att om en perser ger något, så fordrar han att en annan gång få något igen och det minst lika mycket i värde som det han givit. Nu till deras stora högtid gav jag honom 3 rubel och sade att jag ville ge honom något till högtiden, men visste inte vad utan bad honom ta pengarna. Nu har jag hört att mattan var värd minst det dubbla. Persen tycker antagligen att jag är en snålvarg!

30.1 Igår utspelades ett drama på ön Svetoj i det att finnen P, anställd som maskinist i Branobels bolag sköt ihjäl sin förmann ing Tckol(?) anställd som chefens hjälpare samt en skrivare och till sist sig själv. Förloppet är ej ännu utrett. En del tror att han gjort det i sinnesförvirring, andra att det skett av hämnd. Antagligen är det det finska raseriet som brutit ut hos honom?! Liken kommer nästa dag till Baku.

5.2 Landberg har kommit tillbaka från permission. Han har blivit bestulen på två par nya byxor och ett par paket films till Gunnar Dahlgren.

13.2 Maskeradbal på Klubben, många bra masker. En ung och mycket frodig maskinistfru var trevlig att skåda i sin korta väl åtsittande klädning. Hon ensam kunde ha betalt mödan att gå på balen.

15.2 En ingenjör Hedin, bror till den berömde upptäcksresanden Sven Hedin har kommit hit.

17.2 Då Matilainen reste för över ett halvår sedan lämnade han efter sig en liten hund. Denne har sedan sin bostad i ett hörn på verkstadsgården där han ligger i alla väder. Vad han lever av vet jag inte. Nu är han så utsvulten att han inte längre orkar gå. Arbetarna torde väl också någon gång givit honom någon liten bit, men det har nog varit obetydligt. Jag har ibland slängt till honom ett ben eller annat. Jag har flera gånger bett arbetarna att döda honom, men det är omöjligt för dem att göra. Jag skulle för länge sedan ha skjutit stackarn men är rädd för obehag om jag brukar revolver, helst som jag ej har skriftlig tillåtelse att bära vapen.

22.2 Passet var färdigt – som utlovat – idag! Har försökt få träffa myndighetspersonen som utfärdar rätt att bära vapen. Tavaststierna har strukit mig från listan över dem som ska ha rätt att bära vapen. Fick dock muntlig tillåtelse att ha revolvern hemma, men ej bära den på mig.

1.3 Lill-Stickan ordnar och bråkar med sina ändringar och förbättringar och ställer allt galet. Undrar vad beröm jag hade fått om jag styrt till det likadant, nota bene om jag fått någon tillåtelse att styra och ställa!

2.3 Han fyller 53 år. Idag lär vara årsdagen av livegenskapens upphävande i Ryssland.

11.3 For in till staden för att bli av med litet hår. Såg på en Kinomatografaffisch att den visade nordisk vintersport och det var verkligen en bra bit. Det visades automobil, släde, kälke, skid- och skridskoåkning, ridning och skidlöpning efter häst.

12.3 Rättegång mot mördare avslöjar ytterligare 9 mord i en by i veckan.

15.3 Det är fruset på Volga ännu – 12 tum skriver Kalle Ågren från Astrakan. Vi kan då hoppas på att få is här i sommar i våra isskåp!

16.3 Jungfrun har haft främmande med den påföljd att hon var full när jag kom hem. Ej vidare trevligt!

19.3 Båtarna börjar lasta.

Bild 6-1

Lastning av båtar inför isfri säsong

2.4 Arbetar med motorbåten i verkstaden, dag och natt Lill-S också, lider av förkylning och fyllsjuka.

3.4 Det pratas nu så mycket bland tjänstemännen om den skedda löneförjningen för året, att en del fått så mycket, andra litet och de flesta ingenting – däribland jag. Så berättas det bland annat ing Alander, ritkontorschefen får 200 rubel för i år. Det är nog futtigt för en person i hans ställning, som förut har 4 000 rubel.

8.4 Blev häromdagen anmodad att stå fadder åt ing Lindqvists yngste. Tackade naturligtvis för äran, men sade på samma gång att jag ansåg mig för gammal att åtaga mig fadderskap, men att jag heller ej ville neka om de önskade mig till fadder. Men L tycktes gå på in på mina åsikter. Nu har jag blivit bjuden som gäst och barndopet blir i morgon middag, vilket är mycket opassande för mig då Stigzelius är borta. Vet nu ej hur jag ska klara skivan!

12.4 Julius Sundström firade igår kväll sin namnsdag på Klubben och hade inbjudit ett 20tal personer. Vi funderade alla på vad som det tagit åt mannen och en del ville påstå att det var i förargelse över att han ej fått löneförhöjning.

13.4 Finner sig i vårstädningen, men trevligt är det inte.

17.4 Två borrtorn brinner hos Branobel och 2 hos Rothschilds i Balakani. Gästat Melins.

20.4 Har idag äntigen kopierat slut på alla mina gamla och nya plåtar och films.

22.4 Efter många om och men och spring och besvär har nu Wilson och jag fått permission och pass för att resa till Persien under påsk. (Nu tar en okänd resedagbok vid. De reser den 18 och är åter den 5 maj.)

7.5 Stor fest i Balakani. Fanny är mycket livad för fester. Ledsamt vi inte har någon Fanny här i Svarta staden.

9.5 Kometer medför alltid olycka, sade visst Galilei? Så har då flera stora män dött; Mark Twain, Björnstierne Björnson, Konung Edvard VII av England m fl. Ja, få se nu hur det går då vi bli insvepta i kometens blåsyresvans!

10,5 Idag, 1:a tisdagen efter påsk, har det varit allmän vandring till kyrkogården av dem som har anhöriga där. De beder på deras gravar och prästerna stänker vigvatten, det kostar 30 á 50 kopek. Många av våra arbetare var där.

11.5 En bomb har blivit inkastad på gården till en ny fängelsebyggnad i Baku. Ingen större skada skedd, men knallen hördes ut till Svarta staden.

12.5 Idag blev jag av Stor-Stickan underrättad om att jag får avsked den 1 oktober ”med lön till årets slut och kanske litet till”! Det är ju mycket hyggligt. Som orsak uppgav han att jag var olämplig för platsen, men såg litet generad ut. D v s olämplig för Lill-Stickan!

13.5 L.S = lumpsäcken. Hade efter vad jag kunde se först ej reda på att Stor-Stickan underrättat mig om uppsägningen, men att då han fick reda därpå höll sig undan. Så gjorde han även idag. Till fram på eftermiddagen då han måste tala till mig och började jollra smörja som jag endera ej besvarade eller gav korta svar på. – Har ikväll varit hos Wannebo, han reser till Sverige i morgon på två och en halv månad.

14.5 Trött, sömnlös, huvudet och nacken värker. Dåligt humör Fy fan.

15.5 Akasiorna blommar nu i Villa P, den vackraste tiden.

16.5 Ibland mina svenska kamrater som fått reda på att jag blivit uppsagd har uppstått en allmän förtrytelse och alla är de ense om att det är Stickornas intriger och vore det ej av ekonomiska skäl, skulle antagligen en del säga upp sina platser. (Är det Halley´s komet?)

18.5 Är det kometen eller vad, men en tryckande luft har det varit både igår och idag. Jag har ännu inte sett kometen, som syns bäst vid tre-tiden på morgonen. Har varit och firat Wilsons födelsedag. Rätt muntert.

19.5 I kväll har några landsmän varit hos mig, bland dem en ung ingenjör Kastengren, som är ute och reser för en automobilfirma, Tidaholms. Kastengren var en tid hos Heineman i Göteborg då jag var där.

Kvinnor vandrande i närheten av Operahuset i centrala Baku.

 

21.5 Har drivit omkring på gatorna i Baku. Det är ofantligt vad byggnadsverksamheten varit stor på sista tiden. Det ena stora stenhuset efter det andra växer upp. Och t o m deras små verkstadskyffen förbättras. De har nu flyttat in verkstaden inåt huset eller gården, fått fönster eller dörrar med fönster utåt gatan. Baku blir om några år oigenkännerligt för de som var här för några år sedan. Hushållerskan smygsuper.

Läkaren tycker att Gunnar Dahlgren behöver fyra veckors badkur i år också. Före uppsägningen hade han talat med Lasse Stigzelius om permission för detta under sommaren, men sedan släppt tanken. ”Stor-Sickan påminde mig själv och tyckte inte att uppsägningen lade hinder i vägen. Nu ser det rent av ut som de båda S skule vilja att jag reste och att det passade bäst i början på juni. Därför att Hagelin lär komma hit i juni igen, så börjar jag ana satans argan list.- Som jag gärna ville tala vid Hagelin vet jag nu ej hur jag ska göra.”

26.5 Wilson och Gunnar Dahlgren får besök av nyfunnen vän i Bescht i Persien och de umgås ganska friskt.

29.5 Nisse Landberg ska resa till Berlin och studera sång för en professor. Genom fru Hedman har han fått löfte om studiernas bekostnad av (Erik F) Biering och dir Hagelin. Tagit farväl vid järnvägsstationen.

31.5 Hörde genom Wilson att finnarna fått reda på att jag blivit uppsagd och att de lär vara mycket glada.

3.6 Känner av reumatismen. I Sverige har det varit ovanligt varmt med stora vårfloder, högvatten och översvämningar, likadant i Norge. Förut har i vår stått om stora översvämningar i Frankrike, Belgien och Tyskland. Är det kometen??

6.6 Lill-Stickan reste i natt med Emanuel Nobel. Fick ej med maskindelar som vi arbetat på natt och dag. ha, ha, ha!

9.6 Har idag för första gången varit upp i Jungfrutornet. Därifrån är en präktig utsikt över staden. Tog 3 foto, som borde bli bra.

10.6 Lill-Stickan mått mycket illa idag!

11.6 Idag har min jungfru varit full igen och ställt till skandal med grannarna. Så jag måste säga upp henne. Hon blev då oförskämd, grät och skrek. Att tas med galna qvinnor, det må höra fan till! Diskuterar hustrumisshandel och har viss förståelse för män som tappar tålamodet…

Mot halsont har han fått fyra olika mediciner av en läkare.

12.6 På förmiddagen kom nya systerbåten till Emanuel Nobel; K W Hagelin. Den sades gå bra, så vi torde få mindre arbete på den, även är den mer praktiskt inredd. Vid sammanträffande med Lessner idag, behagade han ej besvara min hälsning.

13.6 Emanuel Nobel kommit in med löst svänghjul, således nattarbete igen.

15.6 Idag har Aksenia flyttat och till hennes beröm får jag säga att hon lämnade tjänsten på ett hedrande sätt. Skada på den qvinnan att hon ej kunde låta bli att supa och gräla med grannarna. Blir svårt att få en så duktig människa igen.

16.6 Polska Elisabeth anställd som ny hushållerska. Lever separerad från sin finske man.

18.6 Bättre i halsen. Arbetar natt och dag för E Nobelbåten. Lill-Stickan sade att han skulle resa i natt med den nya båten och att jag skulle se efter arbetet på verkstaden, vilket jag sade att jag inte orkade. När jag nu eftermiddag var in till staden för att tala med doktorn, träffade jag Lill-S full. Reflexioner.

20.6 Röda kliande utslag över hela kroppen. Koleran börjar kräva fall i Lenkoran, Rostof, Astrakan.

25.6 Kom Lill-Stickan och jag i ordbyte och talade om litet av varje för varandra, eller rättare det var jag som talade om åtskilligt för honom. Han låtsade vara beskedligheten själv. Sade att han visste att jag var arg på honom och att alla andra högg på honom, vilket gjorde honom ledsen och nervös. Svor vid sin heder att han ej klagat på mig eller hade sin hand med i mitt avskedande. Han bedyrade att han ständigt stått på min sida. Vad ska jag tro och hur hänger det allt ihop? Drabbas av häftig magsjuka med blod i avföringen. Doktorn ger honom ricinolja och så börjar det om igen. Doktorn tror han fått tarmkatarr och möjligen dysenteri. Kamraterna hälsar på, även Lill-Stickan är vänlig.

5.7 Det är hett, orkar inte promenera ute.

6.7 Kraftigt jordskalv i Baku, folk uppskrämda. Husen i Villa P darrade.

6.8 Börjat på verkstaden igen, men matt. Lill-Stickan hämtas från krogen där han sitter kvar efter en natt och sover på eftermiddagen. Stor eldsvåda i more hos Schibajef och Kaukaski bolaget där flera reservoarer, åtminstone två med kerosin, börjat brinna. Talat vid gubbarna och det har bestämts att jag får resa till Petigorsk i morgon, fast Lill-Stickan som är ytterligt rädd om sitt skinn krånglar på alla vis.

8.9 Hemma igen, försöker få ordning på rummen. Middag hos Carlstedts och kväll hos Wilsons. Håller dock diet.

6.9 Elisabet återtagen.

13.9 Lill-S har tröttnat på att gå i verkstaden och skälla. Att han ej behandlat sina landmän bättre än mig får man lov att medge. Gjutätare Lindstedt, som var hemrest på permission fick när han varit hemma tre veckor ett brev att han kunde söka sig plats i Finland för han behövdes ej mera här. Han är nu återkommen från permission och naturligtvis ej vid gott lynne. Han sade till mig ”nog har jag haft många förmän och därav flera svenskar och har intet annat än gott att säga om dem; men mina egna landsmän de bär sig som rackare och bryr sig ej om hur de behandlar andra”.

16.9 Lill-Stickan åter på restaurang på lördagskvällen och satt kvar på söndagsförmiddagen där Ekelund träffade på honom.

20.9 Guvenören över Kaukasus besöker Baku och staden är avspärrad. Hans helighet skjutsades med spann av Nobelska bolaget. Detta spann har de haft ett dj-a besvär med att köra in nu de sista dagarna. Staden har varit flaggprydd och polis och militär har varit utpostade i varje gathörn och mer därtill.

25.9 Magen bättre, han är hungrig som en varg. Fotograferar en del.

25.9 Har gästad Alfred Wikström samt tagit några foton. Sandstorm, damm över allt, på möbler, på honom.

28.9 Har varit hos doktorn igen, får fortsätta hålla diet. Har framkallat några plåtar ikväll och de flesta av dem är fina. Lill-Stickan gör sig allt mer och mer ”omtyckt”. Igår kom Wilson och sade att han tänkte begära en annan plats där han ej hade med Lill- Stickan att göra och idag sade Johansson att håller det här på så går han snart tillbaka ut som maskinist. Men det tycks ingen vara som har lust att taga en ordentlig dust med LS. Alla är rädda förlora sin plats.

Stormen har förstört telegrafstolpar och trådar, cisterntak, verandor och tak, flera borrtorn blev nedblåsta eller ramponerade. Till sjöss har haverier och skador skett.

4.10 Talade igår vid Stor-Stickan om hur de tänkte avräkna mig, men han kunde ”naturligtvis” ej ge något besked utan att jag skulle tala med Lessner. Idag har jag fått besked att jag ska skriva till S:t Petersburg därom. Lill-S har krytt upp sig igen sedan Stor-Stickan kom tillbaka och är nu lika duktig att gå i verkstaden och skälla. Fru Lill-S lär ha beklagat sin man, han hade haft det så svårt och ledsamt när hon varit borta och det hade varit synd om honom. Fru Stor-Stickan har sagt att det är tjänstemännen som skulle ha förfört Lill-S. Nu är det lustiga det, att ingen ville ha sällskap av Lill-S utan lär rent av avvisat honom. Men de har hämtat honom från krogar där han suttit hela natten, sovit eller spytt och ej haft pengar att betala med. Stackars liten Stickan, varför skaffar de honom inte en amma?

Idag kom Stor-Sticka och ville att jag skulle flytta ur min qvarter med detsamma. Detta gick jag naturligtvis ej i på, ej heller att de skulle börja remonten medan jag bodde kvar. Han föreslog då att jag skulle flytta till Villan. Stor-S bad mig då bli med upp till Lessner och här föreslogs att jag skulle ge utrymme för ett rum och detta gick jag in på. Samt lovade att ge mig iväg så fort som möjligt. – Frågade Lessner om jag skulle få nagrader för i år samt om jag fick fri resa hem. Det förra lovade han men det senare nekades

6.10 Sista gemensamma baddagen med kväll hos mig.

7.10 Han rymmer ut ett rum, packar och börjar sälja möblerna. Packar sina fotoplåtar. Hållit på att packa även idag, fy fan så tråkigt göra och gudarne vete varifrån allt skräpet kommer då man börjar röra idet. Varit i staden och handlat 10 st silkesdukar för 20 rubel. Gjort visit hos Bäärnhielms, Adlers och Wannebo samt Lundström. Lämnade ifrån mig nycklar till Lill-S, som frågade vad han skulle göra med dem? Avskedsvisiter i Balakani hos Kjellman, Wikström, Thulin, Melin, Sjöholm, Karsten och Maximov. På kväll hos Wilsons. Och nu är jag alldeles uttröttad.

15.10 Har idag äntligen fått iväg 2 packlårar. Har nu klätt mig och är just färdig att åka till staden där kamraterna ska festa av mig på Metropol. Känner mig inte riktigt kry idag.

16.10 Nästan alla var där, utom de båda Stickorna. Den Lille var ej anmodad och Store blev väl arg över detta och för att festen arrangerats i staden. Stämningen tycktes allmänt vara mot Stickorna. Tal hölls av Tavaststierna. Jag tackade för tal och skålar, men att det tal jag tänkt ut gällde de två som inte var närvarande. Först avåts en god supé i enskilt rum, sedan flyttades ut i stora salen där musik- och sångsällskap italienare uppträdde och här fortsattes med kaffe och avec. Till sist tågade några kvarvarande till Kontinental för att se på varité som ju i en del fall var rätt så bra, men djäkligt fräck i andra. Sov dåligt, låg länge. Avskedsvisiter hos Alanders, Lindqvist, Stahrs, Fegraeus, Ekelunds, Winters och Pyhellar och flera andra. Har ej varit på visit hos Stickorna.

17.10 Gick idag upp tidigt för att taga avsked i verkstaden av förmän och arbetare. På kontoret fick intyg samt brev till styrelsen och sparkassan i St P. Så till konsul Malm och fick intyg på mina flyttsaker och bagage som ej behövde tullas. Mer avsked. Lade en sista hand vid mitt bagage. Hann ej allt ändå. Vid uppgörelsen med min hushållerska glömde jag av en post som hon skulle betala för en del kökssaker som hon hade sålt till en fru Granberg för 12 rubel. Jag misstänker att Elisabet bedrog mig på både ett och annat. Nu när jag kommit i ro på tåget och fått tid att tänka har jag kommit underfund med att hon var en stor bedragerska.

Kl 21 var jag äntligen i ordning att resa. Lassi var nog hygglig att bjuda på skjuts till stationen. Hade vid avresan en reskassa 350 rubel, 40 kopek förvarade på olika platser, det mesta i ett bälte under skjortan. Gör noggrann redogörelse för resans olika kostnader. Har med sig två paket mattor till Bäärnhielm och Fegraeus. Avskedskommittén räknas upp.

22.30 skedde avresa och mina vänner utbringade ett trefaldigt hurra, för att de blev av med mig! Viftningar och så farväl från Baku!

21.10 Ankommer till S:t Petersburg. Tog in på hotell D´Angleterre. Generalkonsul Hagelin hade förstås rest till Kolomna för att fortsätta till Baku. Begärde därför att få tala med direktör Emanuel Nobel, vilket beviljades, men han hade som vanligt mycket bråttom. Blev omedelbart vänligt mottagen och han bad mig sitta ned, sade att han var upptagen av en annan person och dessutom genast resa bort och bad mig i korthet framföra mitt ärende. Han hade ej förut haft reda på mitt avskedande och kunde eller ville ej säga något om saken. Han hänvisade mig till direktör Crusell. Crusell sade likaså, att han ingenting visste utan frågade mig om orsaken. Jag sade honom att jag ej visste någon annan orsak är intriger och att jag ej ville gå som bulvan och hade tänkt att jag här skullle få veta någon egentlig orsak. Crusell tyckte då att jag borde väl själv veta det och att det väl nog hade sin orsak. Att vidare tala med Dir Crusell ansåg jag vara lönlöst. Han sade emellertid att jag med detsamma skulle få min lön till årets slut, att jag skulle få nagrader för detta – om det blev några och att jag skulle skriva och påminna därom i aug eller sept nästa år. Dessutom skulle jag få min extra belöning för att jag var med i de svåra tiderna, storleken skulle avgöras i styrelsesammanträde och sändas till mig. Dir Nobel sade att Lill-S skulle få lämna sin plats i Baku. Således har de väl fått reda på hans leverne. – Jag mitt arma nöt som skulle ha så bråttom från Baku, men ödet ville väl så!

I december har han brev från Hagelin, som skriver att han misstar sig om ”jag antar att orsaken till mitt avskedande berott på någon försummelse å min sida. Utan orsaken var, att de ville skaffa sig en yngre arbetskraft”. I Baku delar Emanuel Nobel ut medaljer för att bolaget 1906 har fått upp en miljard pud nafta. Melin skriver att professor Hjalmar Sjögren varit där och Direktör Eklundh ”som var sig lik och skällde lika bra”.

Gunnar Dahlgren längtar tillbaka mot Ryssland och har funderingar på att återvända. I Sverige försöker han sälja sina bilder till tidningar. ”Tänkte att jag skulle förtjäna på mina foton här hemma, dels att sälja till tidningar och dels med skioptikonbilder, men nu ser jag hur svårt det är. Lika svårt finner jag det nu att såsom jag mycket funderat på skriva berättelser om mitt liv och mina resor. Får nog besanna det gamla ordspråket ’skomakare bli vid din läst’.”