Sofia Palmer

Sofies

Lena Sofia Palmer

Lena Sofia Johansson Palmer var hushållerska hos familjen Karl Qvarnström i Baku på 1890-talet. Hon hette Johansson, men hon och hennes bröder tog sig namnet Palmer. Sofia var mjölnardotter från Kisa, Ög. Hon flyttade 1890 till Östersundstrakten och kom troligen ganska omgående därefter till familjen Qvarnström i Baku. Den 19 december 1897 födde hon en son. I kyrkoboken står födelsen antecknad och att ”den 25 januari 1898 döptes Palmir, Karl Jakob Axel, son till ogifta svenska medborgaren Sofia Palmir. Dopvittnen: Karl Johan Gunneri och hans hustru Sofia, född Silven. Döptes hemma av pastor Zimmerman”.

Enligt Sofies egen berättelse fick hon erbjudande av Qvarnström att stanna kvar, men valde att flytta tillbaka till Sverige och det skedde under 1898. Tyvärr brände hon brev från den här tiden och var inte meddelsam vad gäller fadern eller övriga omständigheter. Det som finns som minne hos släktingarna är ett litet hänglås som lär ha tillhört barnafadern och en rosa kaffekopp.

 

Sofia Palmer med nyfödd son. Dop. Text finns enligt Mats Lönegren   Gärna det!