Hjalmar Sjögren

Hjalmar Sjögren

 

När Hjalmar Sjögren (1856 – 1922) anställdes som geolog 1885 skrev Ludvig Nobel till disponent Gustaf Törnudd i Baku att ”Hjalmar Sjögren ska arbeta i fyra år som geolog med 4 000 per år, erhålla traktamente och ha rätt att åka på 1a klass jernbansbillet”.

När Hjalmar Sjögren kom till Naftabolaget var han professor i geologi vid Uppsala Universitet. Många av kollegorna ansåg det olämpligt att ta tjänstledigt och ge sig utomlands, men åren i Ryssland blev givande både för bolaget och för Hjalmar. Det innebar dessutom en nödvändig förnyelse för en vetenskap som helst tittade på stenar i laboratorium.

Hjalmar Sjögren hade börjat intressera sig slamvulkanerna söder om Baku redan 1885. När en av dem har ett rejält utbrott 1887, skrev han en livfull berättelse för en svensk tidning. Han ville komma så nära som möjligt och riskfritt var det ingalunda för gaserna var farliga. Baku med omnejd skakades tidvis av jordbävningar och vulkanutbrott. Bolaget satte upp en seismisk mätstation, som registrerade rörelser i jordskorpan dag för dag. Och man skojade litet om jordbävningar i den skandinaviska kolonins tidning ”Julgrisen”. Seismografen har gjort stort utslag! Men visade sig vara herr Sjöwall som råkat snava och falla omkull. Sedan även herr Gyllenhammar några dagar senare fallit utför en trappa, hade det varit lugnt ….

Han gifte sig 1890 med Anna Nobel, Ludvigs dotter. Bröllopet var överdådigt. Efter vigseln i Svenska kyrkan i S:t Petersburg följde en festvecka. 1892 köpte paret det vackra Nynäs, ett herresäte på Södertörn.

Anna Nobel stående A.

Anna Nobel

Hjalmar gjorde långa resor i Armenien, Kaukasus, Balkanområdet och Persien och var därefter på flera specialuppdrag kallad av Emanuel Nobel 1912 och 1914. Sjögren skrev om sina studier av förekommande geologiska fenomen i ett antal skrifter, förvarade på Kungliga Vetenskapsakademien.

Hjalmar Sjögrens liv finns nedtecknat i Levnadsteckningar över Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens ledning. B6. Hans bibliotek är bevarat i Sjögrenrummet på IVA. År 1902 donerade Hjalmar Sjögren sin stora privata mineralsamling till Naturhistoriska riksmuseets mineralogiska avdelning i samband med att han tillträdde som chef för avdelningen.

Anders Carlsson har skrivit om Sjögren. Se www.idehistoria.uu.se

 

Meddelande om slamvulkanerna i Baku

De Kaukasiska naftafälten

Om bildningen af Kaspiska hafvets bäcken

Om jordskorpans sammanpressning