Kalle Qvarnström

Karl Emil Qvarnström var född 1856 i Stavsnäs socken, Värmland och avled 1923 i Stockholm. Kalle Qvarnström började 1878 hos Robert Nobel i dennes fabrik där Wilhelm Hagelin får anställning som filare 1879.

Hagelin Kvarnström verkstad1882 A.

I centrum sitter Wilhelm Hagelin. Runt om finns verkstygsspecialisten Wesnenko, Kalle Qvarnström, verkmästare Westwall och filaren farbror Haglund

Kalle Qvarnström blir senare aktieägare i Bröderna Nobels oljebolag. Kalle har gift sig med Kristina Dahlin, vars bror Ante kommer till Baku och arbetar till 1902 då han avreser till USA. Kalle och Kristina får tre barn, varav Wilhelm född 1885 utbildar sig till civilingenjör och arbetar hos Kalle Qvarnström i Baku från 1910 till 1918, då han flyr till Sverige.

I sitt hushåll har Kalle Qvarnströms familj hembiträdet Lena Sofia Johansson Palmer. Se Sofia Palmer under Vardagsliv i Villan.

Kalle Qvarnströms bror Alfred, född 1858, kom även han till Baku. Han var gift med Emma. En son dör i kolera och begravs i Baku.

Deras liv skildras på hemsidan www.rundofager.se (se Småskrifter om släkten, Görans släkt) och i Ludvig Borggrens sammanställning över anställda hos Bröderna Nobels oljebolag, www.tekniskamuseet.se.

I bildspelet (sist i raden) berättas om Kalle Qvarnströms tid i Baku. Hans ättling Björn Qvarnström intervjuas i P1 Släktband den 19 september 2012. Bilderna är hämtade ur ett album från 1899 med fotografier på personal och platser knutna till Bröderna Nobels oljebolag. Programmet tar ungefär 23 minuter.

kalleqvarnstrom

Kalle Qvarnström 1890