Kolerabaracken och krigssjukhus

Södra Kaukasus med staden Baku behandlades av regeringen i S:t Petersburg som en avlägsen koloni. Oljebaronerna bildade för att avhjälpa bristerna en gemensam fond för stadens förbättring, en sorts kommunal förvaltning som med växande kassa bekostade nya vägar, elledningar, en poliskår, läkarhjälp och sjukvård. Wilhelm Hagelin var engagerad i denna extraförvaltning.

När första världskriget härjade 1914 – 1918, hade Bröderna Nobels oljebolag ordnat med krigssjukhus och den unge finländske läkaren Teddy Biaudet anställdes. Läs Teddy Biaudets berättelse om sin korta tid i Baku med utflykter till Busovna och vård av krigsfångar!

En tidigare insats gjorde Bröderna Nobels oljebolag när koleran drabbade Kaukasus svårt 1892. Man ordnade kolerabarack där de sjuka isolerades och gjorde sanitetskontroller dag och natt i hemmen, förlusterna hölls nere. Exemplet följdes av andra bolag.