Lästips

Bengt Jangfeldt: Svenska vägar till S:t Petersburg. W&W 1998.

Robert W. Tolf: The Russian Rockefellers. The Saga of the Nobel Family and the Russian Oil Industry. Stanford University press 1979.

Tre generationer Nobel i Ryssland. Tolfs bok översatt och kompletterad av Nils Oleinikoff, Askild och Kärnekull 1977.

Brita Åsbrink: Ludvig Nobel: Petroleum har en lysande framtid! En historia om eldfäng olja och revolution i Baku. W&W 2001. Digitalt.

Max Engman: Dagligt liv i S:t Petersburg : bland kejsarens finländska undersåtar

Max Engman: Finländare i Moskva, Odessa, Kazan och Baku. Historisk tidskrift för Finland 4. 2000 årg 85.

Migration och mångfald. Essäer om kulturkontakt och minoritetsfrågor. Tillägnade Harald Runblom. 1999.