Martin Westwall

Martin Westwall var född 1848 i Jämtland. Han sökte och fick arbete som först verkmästare 1876 i Robert Nobels fabrik. Senare blev han chef för Bröderna Nobels mekaniska verkstad. Han lämnade Nobels, men tog anställning hos Kalle Qvarnström i hans bolag Bakunit, som framställde smörjolja. Han lämnade Baku 1891, var i Sverige två år för att återvända 1893 som ansvarig för pumpstationen i Balakani. Westwall begravdes 1896 på Evangeliska kyrkogården i Baku där även två hans barn låg.

Bland svenskar som var verksamma i Baku före den stora oljeruschen nämns Bengtsson. Ture Sandgren och Hammarström arbetade i Ryssland, var bekanta till Wilhelm Hagelins pappa och förmodligen även till Immanuel Nobel.