Törnudds bok ”I oljans och vindarnas land”

Gustaf Törnudd

Gustaf Törnudd blev chefsdisponent 1882 efter det att Robert Nobel lämnat Baku året innan. Törnudd verkade fram till 1886 under det stora uppbyggnadsskedet i Baku med Ludvig Nobel som chef i S:t Petersburg. Gustaf skrev mustiga och roliga brev om sitt liv i Baku som chefsdisponent. Breven har samlats i boken ”I oljans och vindarnas land”, vilken har getts ut i en svensk version i Finland och engelsk version på 1970-talet.

I oljans och vindarnas land,